12.4.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 1,4 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 maaliskuusta vuoden 1996 maaliskuuhun 1,4 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 1,8 prosenttia, työpanosten hinta 0,1 prosenttia ja muiden panosten hinta 2,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Helmikuusta maaliskuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,1 prosenttia. Tarvikepanosten hinta aleni 0,2 prosenttia. Sen sijaan työpanosten hinta nousi 0,3 ja muiden panosten hinta 0,4 prosenttia.
Rakennuskustannusindeksi (1990=100)

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, maaliskuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (90) 1734 2238,
Sinikka Kanerva (90) 1734 2231