15.4.1996

Teollisuustuotannon kasvu tyrehtyi helmikuussa

Teollisuustuotanto laski helmikuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 0,6 prosenttia helmikuusta 1995. Edellisen kerran tuotanto aleni neljä vuotta sitten.

Teollisuustuotanto olisi laskenut vielä enemmän, ellei poikkeuksellisen kylmä talvi olisi nostanut energian kulutusta. Sähkön tuotanto kasvoi helmikuussa lähes 13 prosenttia, kun se tammikuussa kasvoi vain 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Tuotanto laski lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla. Vain sähköteknisten tuotteiden ja metallituotteiden valmistus sekä öljyn jalostus lisääntyivät. Kasvuvauhti hidastui sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa, joka on vientivetoisen talouskasvun yksi tärkeimmistä aloista.

Metalliteollisuuden tuotanto nousi helmikuussa vajaat 4 prosenttia viime vuoden helmikuusta, kun tammikuussa kasvuvauhti oli noin 7 prosenttia. Kasvua piti yllä sähköteknisten tuotteiden valmistus, joka lisääntyi runsaat 11 prosenttia. Muilla metallin päätoimialoilla tuotanto laski, metallituotteiden valmistusta lukuunottamatta.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun yli 11 prosenttia. Tammikuussa tuotanto pieneni runsaat 9 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus väheni lähes 12 prosenttia ja mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto 10 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kasvun tyrehtyminen laski myös kapasiteetin käyttöastetta. Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli helmikuussa käytössä vajaat 82 prosenttia, lähes 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metalliteollisuudessa käyttöaste oli lähes 88 prosenttia, mikä oli runsaat 4 prosenttiyksikköä edellisvuotista pienempi. Puu- ja paperiteollisuudessa käyttöaste jäi vajaaseen 84 prosenttiin, peräti 11 prosenttiyksikköä alemmaksi kuin vuotta aiemmin. Muun, lähinnä kotimarkkinateollisuuden kapasiteetin käyttöaste pysytteli vajaassa 75 prosentissa.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, helmikuu 1996
Lisätietoja: Kari Rautio (90) 1734 2479