11.6.1996

Suomalaisen kodissa asuu keskimäärin 2,3 ihmistä

Suomessa oli viime vuodenvaihteessa 2 181 000 asuntokuntaa, 144 000 enemmän kuin edellisessä väestölaskennassa vuonna 1990. Yhdessä asuntokunnassa asui keskimäärin 2,3 ihmistä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 1995 väestölaskennan ensimmäisistä tuloksista.

Asuntokunnat henkilöluvun mukaan 31.12.1995

Kuva

Kaikista asuntokunnista 14 prosenttia oli sellaisia, joissa asui mies yksin. Osuus on lisääntynyt kaksi prosenttiyksikköä viidessä vuodessa. Yksinasuvien naisten asuntokuntien osuus on 21 prosenttia, prosenttiyksikön suurempi kuin viisi vuotta sitten. Suurin osa naisista joutuu elämään viimeiset vuotensa yksin, kun miehet kuolevat yleensä nuorempina kuin naiset ja naiset vielä valitsevat parikseen itseään keskimäärin kaksi vuotta vanhemman miehen.

Asuntokuntia, joissa kaikki asukkaat ovat 65 vuotta täyttäneitä, on 400 000 eli joka viides asuntokunta.

Lähes kolmasosa suomalaisista asuu edelleen ahtaasti, eli asunnossa asuu enemmän kuin yksi henkilö asuinhuonetta kohden.

Väestölaskenta näkyy vain tuloksina

Väestölaskentapäivä oli vuoden 1995 viimeinen päivä. Ensimmäiset tulokset valmistuivat toukokuussa. Tämä väestölaskenta oli jo toinen, joka tehtiin käyttämällä hyväksi pelkästään hallinnollisia tietoaineistoja, kaikkiaan noin 30 eri rekisteriä. Tämä pudotti väestölaskennan kustannuksia huomattavasti. Vuoden 1980 lomakelaskenta maksoi nykyrahassa noin 100 miljoonaa markkaa, vuoden 1995 laskennan kustannukset ovat enää vajaa kymmenesosa siitä.

Väestön määrän ja rakenteen ohella väestölaskenta kertoo muun muassa työssäkäynnistä ja työttömyydestä, tuloista, perheiden rakenteesta, asuinoloista, rakennuksista, toimitiloista sekä kesämökeistä.

Laskennan tiedoista tuotetaan kunnittaisia ja osa-alueittaisia taulukoita aluetason suunnittelun ja päätöksenteon tarpeisiin. Tilauksesta tehdään myös erityisselvityksiä. Väestölaskennan aineistoa hyödynnetään Tilastokeskuksen tuottamissa teemakartoissa ja CD- tuotteissa. Laskentavuodelta tehdään muun muassa vuosijulkaisut laskennan eri aihealueilta, laskentatietoja sisältävä kokoomajulkaisu sekä kunnittaisia tietoja sisältävä julkaisu. Tuloksia esitellään säännöllisesti myös Tietoaika lehdessä.

Lähde: Tietoaika 6/1996
Lisätietoja: Väestölaskenta Helena Korpi (90) 1734 3605
Asuntokunnat ja perheet Leena Kartovaara (90) 1734 3498
Asuinolot Elina Aspblad-Huohvanainen (90) 1734 3232