13.6.1996

Kuluttajat suosivat yhä enemmän suomalaista

Suomalaiset uskovat voivansa vaikuttaa maan talouteen ja työllisyyteen valitsemalla kotimaisia tuotteita. Joka kolmas arvioi vaikutuksen erittäin suureksi ja yhtä moni melko suureksi. Kuluttajat ovat myös ryhtyneet sanoista tekoihin. Joka neljäs toukokuussa haastateltu ilmoitti valinneensa kaupassa kotimaisia tuotteita aiempaa useammin neljän viime viikon aikana. Kotimaisuuden vaikutusta kuluttajien valintoihin tiedusteltiin Tilastokeskuksen kuluttajabarometrissa, jota varten haastateltiin toukokuun lopulla 1 600 suomalaista.

Muutoksen kärjessä olivat naispuoliset yrittäjät. Heistä joka toinen oli muuttanut valintojaan kotimaista suosivaan suuntaan. Naiset sekä yli 50-vuotiaat kantoivat myös keskimääräistä enemmän huolta kotimaisen tuotteen menekistä. Naisista kolme kymmenestä oli aiempaa useammin valinnut suomalaisen tuotteen kaupassa, samaten yli 50-vuotiaista. Kaikki väestöryhmät ilmoittivat lisänneensä kotimaisten tuotteiden suosimista, mutta muita vähemmän näin olivat tehneet miehet sekä työttömät.

Tuotteen kotimaisuus ei ole kaikille ostajille yhtä tärkeää. Jotkut haluavat aina suosia kotimaista tuotetta, toisten valinnan saattaa aina ratkaista tuotteen hinta. Eniten kotimaisia tuotteita suosivat yli 50- vuotiaat, yrittäjät ja naiset. Kun ostopäätöstä on tekemässä alle 30- vuotias tai työtön, tuotteen kotimaisuudella on vähäisempi merkitys.

Tuotteen kotimaisuuden merkitys ostotilanteessa vaihtelee tuoteryhmän mukaan. Suurin vaikutus kotimaisuudella on ostettaessa ruokaa. Joka toinen ilmoitti, että elintarvikkeen kotimaisuus vaikutti edellisellä kerralla paljon ostopäätökseen. Joka kolmannelle se oli vaikuttanut jonkin verran. Vain yksi kymmenestä ilmoitti, ettei elintarvikkeen kotimaisuus vaikuttanut ostopäätökseen lainkaan. Muissa tuoteryhmissä kotimaisuuden vaikutus oli selvästi pienempi.

Kotimaisuuden vaikutus tuotteen valintaan
%-osuus kaikista vastanneista toukokuussa 1996

Kuva

Lähde: Kuluttajabarometri, toukokuu 1996
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (90) 1734 3349

Huom.:
Suomalaisen Työn Liiton lehdistötilaisuudessa "Ratkaistaanko työllisyys Suomen markkinoilla?" esitellään muun muassa tarkemmin kuluttajabarometrin tuloksia sekä tuoreimmat laskelmat kotimaisten hankintojen vaikutuksista työpaikkojen lisääntymiseen.

Aika: Torstai 13.6.1996 klo 12.30-14.00
Paikka: Ravintola Sundmansin auditorio
Eteläranta 16, 2. kerros
00130 Helsinki

Lisätietoja: Birgitta Huhtinen, puh. (90) 645 733, faksi (90) 645 252