14.6.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 1,1 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 toukokuusta vuoden 1996 toukokuuhun 1,1 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 1,5 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,4 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 3,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Huhtikuusta toukokuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,4 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 0,4 prosenttia ja työpanosten hinta 0,3 prosenttia. Muiden panosten hinnat kohosivat 0,5 prosenttia. Tarvikepanosten hintaa nosti muun muassa puuikkunoiden ja kalusteiden kallistuminen, muiden panosten hintoja konetöiden kallistuminen.

Rakennuskustannusindeksi

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, toukokuu
Lisätietoja: Pekka Mäkelä (90) 1734 2551, Sinikka Kanerva (90) 1734 2231