17.5.1996

Tutkimus kotitalouksien energiankulutuksesta:
Kulutus lisääntyy kolmanneksen vuoteen 2015

Kotitaloudet kuluttavat energiaa vuonna 2015 arviolta kolmanneksen enemmän kuin vuonna 1990. Energiankäytön tehostaminenkaan ei estä kulutuksen lisääntymistä, elleivät kulutustavat muutu olennaisesti etenkin asumisessa ja liikkumisessa. Tulokset ovat Juha Nurmelan tutkimuksesta Kotitaloudet ja energia vuonna 2015, jossa on selvitetty kotitalouksien rakennemuutosten vaikutusta energiankulutukseen.

Kulutuksen lisääntyminen johtuu suurelta osin kotitalouksien määrän ja rakenteen muutoksista. Yhden ja kahden hengen iäkkäät taloudet lisääntyvät selvästi, kun taas suurempien talouksien määrä vähenee.

Asumiseen kotitaloudet kuluttavat energiaa vuonna 2015 noin 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990. Lisäksi kotitaloussähkön kulutus lisääntyy kolmanneksen, jos pelkästään kotitalouksien rakennemuutoksen aiheuttama kasvu toteutuu. Jos taas laitteiden energiatehokkuuden paraneminen voitaisiin hyödyntää kokonaan, kotitaloussähkön kulutus pienenisi viidenneksen vuoteen 2015.

Autoiluun, matkailuun ja muuhun liikkumiseen energiaa kuluu kotitalouksilta vuonna 2015 yli 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990. Ulkomaan matkailussa lisäys on arviolta jopa 80 prosenttia.

Kotitalouksien energian kokonaiskulutus 1990 ja 2015, terajoulea

Lähde: Juha Nurmela: Kotitaloudet ja energia vuonna 2015. Tilastokeskus
Tutkimus on väitöskirja, joka tarkastetaan 17.5.1996 kello 12 Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella Franzeniassa, Franzéninkatu 13.
Lisätietoja: Juha Nurmela (90) 1734 2548, Eero Tanskanen (90) 1734 2549