22.5.1996

Oppilaitoksia 6 000, oppilaita 1,7 miljoonaa

Suomessa oli Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan viime vuoden lopussa oppilaitoksia 6 012 ja niissä opiskeli 1,7 miljoonaa oppilasta. Vuodessa oppilaitokset vähenivät 101:llä.

Yleissivistäviä oppilaitoksia oli 5 419 ja niissä opiskeli noin 1,3 miljoonaa opiskelijaa. Ammatillisia oppilaitoksia oli 520 ja niissä oli opiskelijoita 252 600. Useita ammatillisia oppilaitoksia on yhdistetty monialaisiksi oppilaitoksiksi. Korkeakouluja oli 20 ja niissä oli opiskelijoita 130 900 sekä muita kuin edellä mainittuja oppilaitoksia 52 ja niissä opiskelijoita 45 000.

Oppilaitoksia lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen viime vuonna 142 eli noin kaksi prosenttia oppilaitoksista. Oppilaitosten määrä väheni eniten Turun ja Porin sekä Vaasan läänissä.

Oppilaitosten koko vaihtelee suuresti. Pienimmissä oppilaitoksissa oli syyslukukaudella 1995 oppilaita alle 10, suurimmissa tuhansia.

Suurimmat ja pienimmät peruskoulun ala-asteet 1995-96

Suurin korkeakoulu oli Helsingin yliopisto, jossa oli 31 611 varsinaista opiskelijaa. Pienin oli Kuvataideakatemia 179 opiskelijallaan.

Oppilaitosrekisterin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuosittain oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. Oppilasmäärä on syyslukukauden 1995 poikkileikkausajankohdan oppilasmäärä.

Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterissä ovat muun muassa seuraavat tiedot oppilaitoksittain: nimi, oppilaitostyyppi, omistaja, opetuskieli, sijaintikunta, EU-alue, osoitetiedot sekä syyslukukauden oppilasmäärä.

Lähde: Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1995. Koulutus 1996:3.
Julkaisussa ovat myös oppilaitosten osoitetiedot.
Lisätietoja: Pirkko Kumpulainen (90) 1734 3580,
Ritva Kaukonen (90) 1734 3311,
Tilaukset: Tiina Viitanen (90) 1734 3575.