18.7.1996

Tietopaketti palkoista ilmestynyt

Palkkatilasto 1994/95 on ilmestynyt. Se on monipuolinen tietopaketti palkkatasoista ja palkkojen kehityksestä parin vuosikymmenen ajalta. Kirja sisältää ansiotietoja sektoreittain, toimialoittain, palkansaajaryhmittäin sekä iän ja sukupuolen mukaan. Lisäksi julkaisussa on kuvattu tulopoliittiset sopimukset ja niiden sopimusvaikutukset sekä työtaistelutilasto vuodelta 1994.

Poimintoja sisällöstä

* Vuonna 1994 työtaisteluissa menetettiin työpäiviä 525 700. Menetettyjä työpäiviä yhtä osallistunutta työntekijää kohden kertyi 7,5 päivää, mikä oli eniten sitten vuoden 1968.

* Syksyn 1995 tulopoliittisen sopimuksen mukaan palkat nousivat marraskuun 1995 alussa 180 markkaa kuukaudessa tai 105 penniä tunnissa, kuitenkin vähintään 1,8 prosenttia.

* Palkansaajien kuukausikeskiansio oli 9 800 markkaa vuonna 1994. Ansiot ovat nousseet vuodesta 1975 nimellisesti 350 prosenttia ja reaalisesti 28 prosenttia.

* Vuonna 1970 teollisuustyöntekijä ansaitsi 5,07 ja talonrakennustyöntekijä 6,34 markkaa tunnissa. Vuonna 1994 teollisuustyöntekijän tuntiansio oli 56,25 ja talonrakennustyöntekijän 55,71 markkaa. Korkeimmat ansiot olivat paperiteollisuudessa: miehet ansaitsivat 65 markkaa tunnissa, naiset kymmenen markkaa vähemmän.

* Lama on vaikuttanut eniten perusasteen koulutuksen työpaikkoihin, vuodesta 1990 lähtien ne ovat vähentyneet kolmanneksen. Peruskoulun suorittanut ansaitsee keskimäärin 8 500 mk kuussa ja ylemmän kandidaattitutkinnon suorittanut 14 500 mk. Merkonomin kuukausiansio oli 9 400 mk ja kaupallisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ansaitsivat keskimäärin 15 400 markkaa.

* Työssä oleva väki ikääntyy. Työpaikkojen määrä on vähentynyt eniten nuorten, alle 25-vuotiaitten ikäryhmässä. Naiset ansaitsevat kaikissa ikäryhmissä vähemmän kuin miehet. Ansioerot ovat selvästi pienemmät uran alussa kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

* Elintarvikemyyjä ansaitsee 6 500 mk kuussa ja myymäläkassanhoitaja 6 300 mk. Farmaseutin kuukausiansio on 9 500 markkaa ja vakuutuslaitoksen atk-suunnittelijan 12 500 markkaa.

* Peruskoulun luokanopettaja ansaitsee 11 500 mk ja terveyskeskuslääkäri 20 900 mk. Kodinhoitajan kuukausiansio on 7 600 mk ja julkisen sektorin siivoojan ansio on 6 900 markkaa.

Lähde: Palkkatilasto 1994/95
Lisätietoja: Eero Koljonen (90) 1734 3467, Anna-Leena Wickstrand (90) 1734 3465