27.2.1996

Suomalaisen vointi: taloushuolia, terveys ennallaan, lisää ystäviä

Työttömyyden pitkittyminen ja talouden kiristyminen ovat kasanneet ongelmia kotitalouksille. Toisaalta suomalaisten asumistaso on jatkuvasti kohentunut, yleinen terveydentila pysynyt vähintään ennallaan ja ystäväjoukko laajentunut. Tämän kaksijakoisen kuvan hyvinvoinnin kehityksestä viime vuosina antaa Tilastokeskuksen raportti vuoden 1994 elinolotutkimuksen tuloksista.

Elinolot numeroina 1994 -raportti sisältää keskeiset tiedot suomalaisten hyvinvoinnista ja sen kehityksestä 1986-94: väestön toimeentulosta, työstä ja työttömyydestä, asumisesta, terveydestä, sosiaalisista suhteista, vapaa-ajasta ja peloista.

Elinolotutkimuksessa haastateltiin 8 500 suomalaista vuonna 1994. He edustavat 15 vuotta täyttänyttä väestöä.

Poimintoja tuloksista

Huoli työttömyyden jatkumisesta ja toimeentulovaikeudet ovat työttömien yleisimmät ongelmat. Nämä asiat ahdistavat kahta kolmesta työttömästä. Alkoholin käyttöä työttömyys ei näytä lisänneen.

Suomalaiset asuvat entistä väljemmin ja paremmin varustetuissa asunnoissa. Nuorten perheiden asunnot ovat edelleen muita ahtaammat ja asumismenot suurimmat.

Yleinen terveydentila on pysynyt 1980-luvun puolivälistä lähtien suunnilleen ennallaan. Runsaat 60 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kokee terveytensä hyväksi.

Työssäkäyvien psyykkiset ja psykosomaattiset oireet ovat jonkin verran lisääntyneet.

Entistä useampi suomalainen kertoo tuntevansa lähimmäisen, joka voi auttaa rahapulassa tai antaa neuvoja tarvittaessa.

Lähde: Elinolot numeroina 1994. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ari Tyrkkö (90) 1734 3261