14.1.1998

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat joulukuussa 2,8 prosenttia viime vuoden joulukuusta. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 3,6 prosenttia ja rakentamisen palkkakustannukset 3,0 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 0,5 prosenttia. Vuosikeskiarvoilla mitaten rakennuskustannusindeksi nousi 2,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Marraskuusta joulukuuhun rakennuskustannukset pysyivät ennallaan. Työpanosten hinta kohosi 0,1 prosenttia, tarvikepanosten hinta pysyi ennallaan ja muiden panosten hinnat laskivat 0,1 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Joulukuu Muutos-% Muutos-%
1997 12/96 - 12/97 11/97 - 12/97
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 102,3 2,8 0,0
Asuinkerrostalo 101,9 2,9 -0,1
Toimisto- ja liikerakennus 101,6 2,8 0,0
Teollisuus- ja varastorakennus 103,8 2,7 0,2
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 104,4 3,4 0,1
Maatalouden tuotantorakennus 104,6 3,6 -0,1

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1997, joulukuu. Tilastokeskus