15.1.1998

Lisätietoja: Arja Kinnunen (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Jarko Pasanen (09) 1734 3423
Lisätietoja saa myös indeksipuhelimesta 0100-1734 (5,80 mk/min+ppm)

Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Joulukuun inflaatio 1,9 prosenttia

Kuluttajahinnat kohosivat Tilastokeskuksen mukaan edellisen vuoden joulukuusta viime vuoden joulukuuhun 1,9 prosenttia. Marraskuusta joulukuuhun hinnat pysyivät keskimäärin ennallaan. Viime vuoden keskimääräinen inflaatio oli 1,2 prosenttia.

Joulukuusta 1997 alkaen hintojen muutoksia mitataan uudistetulla kuluttajahintaindeksillä. Vuoden 1995 kulutustutkimukseen pohjautuva uudistettu indeksi vastaa entistä paremmin nykyistä kulutuskäyttäytymistä (vuosi 1995=100). Aiemmin julkaistut, viime joulukuuta edeltävät inflaatioluvut pidetään uudistuksesta huolimatta ennallaan.

Uuden ja vanhan indeksin kehitys on vuodesta 1995 marraskuuhun 1997 samanlainen, 2,5 prosenttia.

Hintakehitys vuodessa: elintarvikkeet kallistuivat eniten

Kuluttajahintaindeksin hyödykeryhmistävuodessa kallistuivat eniten elintarvikkeet, 3,7 prosenttia. Lähes puolet noususta johtui kahvin hinnan kohoamisesta, mutta myös hedelmien ja lihan hinta kallistui. Elintarvikkeet nostivat inflaatiota reilut puoli prosenttiyksikköä.

Asumisen kallistuminen 3 prosentilla nosti kuluttajahintatasoa eniten eli lähes 0,7 prosenttiyksikköä. Asuntojen hintojen nousun osuus tästä on puoli prosenttiyksikköä. Myös vuokrat, sähkö sekä asuntojen huolto ja korjaus kallistuivat.

Inflaatiota vauhditti myös alkoholijuomien ravintolahintojen, käytettyjen henkilöautojen sekä valmismatkojen kallistuminen. Inflaatiota puolestaan hillitsi se, että lainojen korot olivat edelleen matalampia kuin vuosi sitten. Myös bensiini halpeni hieman.

Hintakehitys vuodessa, %
Eniten noussut 12/1996 - 12/1997 Eniten laskenut 12/1996 - 12/1997
Kahvipaketti 51,6
Porkkana 20,8
Sipuli 30,9
Keräkaali 17,4
Paprika 28,2
Kotimaiset lentomatkat 15,3
Kiivi 27,7
Katkaravut 13,0
Banaani 23,0
Broilerinpalat 10,4

Hintakehitys kuukaudessa

Marraskuusta joulukuuhun kuluttajahinnat pysyivät keskimäärin ennallaan. Hintatasoa korotti eniten valmismatkojen kallistuminen ja junamatkojen alennusmyynnin loppuminen, mutta hintatason nousua hillitsi lähinnä lentomatkojen joulukauden alennusmyynti sekä bensiinin ja kevyen polttoöljyn hieman halvennut hinta.

Suomen inflaatiomittarit
Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (1995=100), joulukuu 102,5 1,9 % 0,0%
Elinkustannusindeksi (1951:10=100), joulukuu 1 425
EU:n yhdenmukaistettu kuluttaja-hintaindeksi (1996=100), joulukuu 101,8 1,6 0,0
Pohjainflaatioindikaattori (1990=100), marraskuu 112,9 1,2 -0,2

Asumismenoilla suurin paino uudistetussa kuluttajahintaindeksissä

Asumisen merkitys kuluttajahintaindeksissä on aiempaa suurempi. Vuokralla asumisen yleistyttyä vuokrien paino lähes kaksinkertaistui aiempaan, vuoden 1990 indeksiin verrattuna. Oman asunnon kunnostus- ja perusparannustyöt huomioidaan indeksissä entistä kattavammin. Lämmön ja veden hinnan painotus on myös aiempaa suurempi, omistusasuntojen hintojen sen sijaan pienempi.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Indeksiä varten seurataan uusina tuotteina nyt muun muassa matkapuhelinten ja -puheluiden, kannettavien CD-soittimien, saumurien, aerobic-tuntien sekä kissanruuan ja -hiekan hintoja. Uusina elintarvikkeina mukana ovat pakastetaikina, naudan sisäfile ja tuoreyrtti. Palveluista seurataan muun muassa kiinteistövälittäjän palkkiota. Indeksiä varten ei enää kerätä esimerkiksi sikanautasäilykkeen, äänittämättömän kasetin tai tennispallon hintoja.

Uudistetussa kuluttajahintaindeksissä hyödykkeet luokitellaan 12 ryhmään. Asumisen lisäksi entistä suurempi painoarvo on terveyden- ja sairaudenhoidon ryhmällä. Hieman aiempaa pienempi paino on kotitaloustavaroilla, vaatteilla ja jalkineilla sekä liikenteellä.

Myös EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi uudistui joulukuussa

EU-maiden väliseen vertailuun tarkoitettu yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi uudistettiin joulukuussa. Samalla muutettiin taannehtivasti indeksin pisteluvut. Uuden indeksin mukainen inflaatio oli joulukuussa 1,6 prosenttia.

Marraskuussa EU-maiden hitain inflaatio yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan oli Irlannissa ja Itävallassa, 1,1 prosenttia. Suomen 1,8 prosentin inflaatio oli sama kuin EU:n keskiarvo.

Pohjainflaatio marraskuussa 1,2 prosenttia

Pohjainflaatioindikaattorin laskenta perustuu kevääseen saakka vuoden 1990 kulutus- ja verorakenteeseen. Pohjainflaatioindikaattorin 1990=100 pisteluku oli marraskuussa 112,9 ja vuosimuutos 1,2 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1997, joulukuu. Tilastokeskus.