Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus IV/2005

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Kansainvälinen teollisuuden noususuhdanne näkyy myös Suomessa
  3. Paperiteollisuus palasi hienoiselle kasvu-uralle
  4. Vientiliikevaihdon pari vuotta jatkunut kasvu pysähtyi loppuvuonna
  5. Palkkasumman kasvuvauhti hidastui viime vuoden lopussa
  6. Tehdasteollisuuden suhdannenäkymät normaalia paremmat
  7. Fokus: Tilastoharhaa vai globaalia yritystoimintaa?
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Fokuksen kirjoittajat: Tarja Hatakka (09) 1734 3553 ja Aki Savolainen (09) 1734 2703

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne oli vuoden 2005 neljännellä vuosineljänneksellä jonkin verran heikompi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä teollisuustuotanto laski edelleen. Myös liikevaihdon pitkään jatkunut kasvu hidastui. Kasvun hidastuminen johtui pääasiassa suurista yrityksistä. Kotimaan liikevaihto jatkoi kasvuaan, mutta vientiliikevaihdon kasvu pysähtyi. Myös palkkasumman kasvu jäi vuoden lopulla vaatimattomaksi.

Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto pieneni viime vuoden viimeisellä neljänneksellä pitkään jatkuneen kasvun jälkeen. Samanlainen kehitys näkyy myös sähköteknisten tuotteiden tuotannossa. Kemianteollisuuden liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua, sen sijaan kemianteollisuuden tuotanto ei kasvanut. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto ja liikevaihto sitä vastoin lähtivät hienoiseen kasvuun.

Vuonna 2005 teollisuustuotannon määrä laski ensimmäisen kerran sitten lamavuoden 1991. Tuotannon laskua selittivät osin paperiteollisuuden seisokki ja voimakkaasti kasvanut energian tuonti. Suomen teollisuustuotanto laski viime vuonna enemmän kuin EU-maissa keskimäärin, vaikka laskusta poistetaan tilapäiset tekijät. Tämän vuoden alussa teollisuustuotannon määrän kehitys näyttää viime vuotta valoisammalta.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.3.2006