Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus I/2007

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti EU-maita hitaampi
  3. Monien raaka-aineiden hinnat yhä nousussa
  4. Kasvua toivat kaikkien kokoluokkien yritykset
  5. Teollisuuden työllisten määrä samalla tasolla kuin vuotta aiemmin
  6. Tehdasteollisuuden näkymät edelleen suotuisat
  7. Fokus: Antavatko eri tilastot erilaisen kuvan suhdannetilanteesta?
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553

Sähköposti:palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne oli vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä jonkin verran heikompi kuin vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä, mutta liikevaihto ja vienti kasvoivat yhä vahvasti. Tuotannon määrän kasvu kuitenkin pysähtyi alkuvuonna, ja tammi-maaliskuussa tuotanto väheni muun muassa metalli- ja kemianteollisuudessa. Liikevaihdon ja viennin kasvun jatkumista tuki osittain tuottajahintojen nousu, mutta suhdannekuvan kaksijakoisuus ei selity pelkällä hintakehityksellä. Teollisuuden suhdannetilastojen eroja kartoitetaan tarkemmin tämän toimialakatsauksen Fokuksessa.

Puu- ja paperiteollisuudessa tuotannon määrä väheni ensimmäisellä vuosineljänneksellä aavistuksen, mutta hintojen nousu ylläpiti liikevaihdon kasvua. Kotimaan myynti kasvoi selvästi vientiä enemmän. Kemianteollisuudessa tuotannon määrän pieneneminen ja öljytuotteiden hintojen taittuminen hidastivat myös liikevaihdon kasvua. Metalliteollisuuden tuotanto pieneni ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuodentakaisesta, mutta sekä liikevaihto ja että viennin arvo kasvoivat ripeästi osittain perusmetallien kallistumisen ansiosta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan suhdannetilanne oli hyvä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja suotuisan suhdannetilanteen odotettiin jatkuvan myös kuluvana kesänä. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat huhtikuussa noin neljänneksen vuotta aiemmasta, mikä antaa tukea EK:n barometrin ennakoimalle myönteiselle suhdannekuvalle.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2007