Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus III/2007

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotanto polki paikallaan
  3. Vientihintojen nousuvauhti hidastui
  4. Kasvua toivat kaikkien kokoluokkien yritykset
  5. Teollisuuden työllisten määrä väheni
  6. Tehdasteollisuuden huippusuhdanne ohitettu
  7. Fokus: Rakennusalan hyvä suhdannetilanne ylläpitänyt ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksen ripeää kasvuvauhtia
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Fokuksen kirjoittaja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne oli vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä edelleen hyvä. Teollisuusyritysten sekä kotimaan että vientiliikevaihto kasvoivat koko alkuvuoden, joskin kasvuvauhti hieman hidastui toisella ja kolmannella neljänneksellä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tuottajahinnat ja vientihinnat nousivat pari prosenttia vuodentakaisesta ja nousuvauhti hidastui vuoden 2007 alkuun verrattuna. Teollisuuden työllisyys heikkeni vuoden kolmannella neljänneksellä etenkin metsäteollisuudessa.

EK:n suhdannebarometrin mukaan suhdannehuippu on jäämässä taakse. Voimakasta suhdannekäännettä ei kuitenkaan uskota tulevan, vaikka Yhdysvaltojen talouden ja työllisyyden kehityksestä on kantautunut huonoja uutisia.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2008