Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

EU-kuluttajien luottamus hiipui jo ennen taantumaa

  1. Heikoin luottamus kytee Unkarissa
  2. Poikkeamatarkastelun mukaan Puolassa vielä uskoa jäljellä
  3. USA:ssa kuluttajia haastateltiin jo 30-luvulla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


USA:ssa kuluttajia haastateltiin jo 30-luvulla

Kuluttajien talousluottamusta selvitetään nykyisin jo lähes kaikissa maailmankolkissa. Luottamustutkimusten pioneerimaa on USA, jossa ensimmäiset tavallisten kansalaisten haastattelut tehtiin jo alan uranuurtajan professori Georg Katonan aikoihin 1930-luvun lopussa. USA:ssa yksityinen kulutus kattaa noin kaksi kolmasosaa maan bruttokansantuotteesta, joten kuluttajien luottamuksen selvittäminen on ollut siellä aina hyvin tärkeää.

USA:ssa kaikkein seuratuimpia luottamusmittauksia tekevät Conference Board ja Michiganin yliopisto, johon myös alan johtava tutkimusperinne on Katonan vuosista lähtien keskittynyt. Molempien laitosten tutkimukset ovat hyvin nopeita, toisin sanoen tulokset julkaistaan melkein välittömästi haastattelujen päätyttyä.

Yksi kiinnostava piirre USA:n luottamustutkimuksissa on se, että niiden tuloksia, lähinnä luottamusindeksin arvoa on jo vuosia ennustettu kuukausittain. Varsinainen lopullinen talousindikaattori on siten julkaistun luottamusindeksin poikkeama sen ennusteesta. Varsinkin, jos tämä poikkeama on suuri ja vielä huonompaan suuntaan, on iso talousuutinen valmis.

Nykyisistä EU-maista on eräissä kuluttajien luottamusta tutkittu jo 1950-luvulla, mutta yleisemmin ja organisoidummin 1980-luvulta lähtien. Myös EU:ssa on luottamusindikaattoreita ryhdytty ennustamaan, mutta täällä edellä mainituilla poikkeamilla ei ainakaan toistaiseksi ole ollut yhtä paljon julkisuutta kuin Atlantin takana. USA:n esimerkin mukaan EU on viime vuosina myös nopeuttanut barometritulosten julkaisua siten, että tulosten ammattikäyttäjät ja tavalliset kansalaiset löytävät ne EU:n komission sivuilta nykyisin jo tutkimuskuukauden lopussa.

Suomessa tehty yli 20 vuotta

Tilastokeskus toteutti ensimmäisen barometritutkimuksensa marraskuussa 1987. Alkuvuosina kuluttajabarometria tehtiin kaksi ja myöhemmin neljä kertaa vuodessa, kunnes lokakuussa 1995 siirryttiin kuukausittaisiin haastatteluihin. Tällöin kuluttajabarometrista tuli samalla EU:n harmonisoima ja osin rahoittama tutkimus.

Kuluttajabarometrit ovat historiansa aikana osoittaneet käyttökelpoisuutensa maailmalla. Suomessa kuluttajat osaavat todistetusti arvioida ja jopa ennakoida talouskehitystä (ks. kuvio 3). Tässä on taustalla varsinkin se, että noin puolet Suomen bruttokansantuotteesta on yksityistä kulutusta. Toisin sanoen kuluttajat tekevät reaalisten ja psykologisten tekijöiden sanelemalla kulutuskäyttäytymisellään maan talouskehitystä itse. Loput ennakointikyvystä tulee lehdissä ja muissa viestimissä jaettavasta talousinformaatiosta, omista taloutta koskevista havainnoista, koulussa opituista asioista jne.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja BKT:n vuosimuutos vuosineljänneksittäin Suomessa 1987-2008

Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.2.2009