Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Pätkätyöt ovat nuoruusilmiö

  1. Määräaikaisuus on harvoin vapaaehtoista
  2. Vapaaehtoinen määräaikaisuus liittyy usein elämänvaiheeseen
  3. Selvä vähemmistö elää epätietoisuudessa
  4. Kolmekymppiset taitekohdassa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kaisa-Mari Okkonen on Hyvinvointikatsauksen toimittaja. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Hyvinvointikatsauksessa 1/2009.

Määräaikaisiin työsuhteisiin, "pätkätöihin", liittyy usein kielteinen leima. Määräaikaisten työsuhteiden ajatellaan aiheuttavan työntekijälle epävarmuutta, koska tietoa työsuhteen jatkumisesta ei ole. Työuran jatkon epävarmuus puolestaan aiheuttaa huolta toimeentulosta, omasta työmarkkinakelpoisuudesta ja voi viivästyttää esimerkiksi perheen perustamista. Huolet eivät ole aiheettomia, sillä esimerkiksi raskaaksi tuleminen saattaa edelleen johtaa siihen, ettei määräaikaisena työskentelevän työsuhdetta jatketa (Raskaus päättää usein määräaikaisuuden 2008).

Vaikka työuran katkonaisuus ja työsuhteiden perusteeton ketjuttaminen ei ole toivottavaa, ei määräaikainen työ silti aina merkitse epävarmuutta. Määräaikaiseenkin työsuhteeseen voi liittyä jatkuvuutta, vaikka jatkosta ei olisikaan "mustaa valkoisella".

Määräaikaisuus on harvoin vapaaehtoista

Määräaikaisessa työsuhteessa olevien palkansaajien määrästä käydään välillä kiivastakin keskustelua (mm. Uusitalo 2008). Työvoimatutkimuksen vuoden 2008 tietojen mukaan määräaikaisissa työsuhteissa oli reilut 328 000 15-64-vuotiasta. Tämä on noin 15 prosenttia kaikista palkansaajista.

Tilastojen mukaan määräaikainen työsuhde on hyvin harvoin työntekijän ensisijainen toive. Työolotutkimuksen tuoreiden tietojen mukaan puolet määräaikaisista palkansaajista ilmoitti määräaikaisuutensa syyksi sen, että muuta työtä ei ollut saatavilla. Vain neljännes ilmoitti itse halunneensa määräaikaisen työsuhteen. Reilu neljännes oli määräaikaisena muista syistä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009