Alueluokitusten tulisi olla sekä pysyviä että joustavia

  1. Kuntapohjaiset alueet
  2. Tampere ja Kouvola eivät ole kaupunkeja
  3. Pienalueet
  4. Karttaruudut aluetilastojen pohjana
  5. Yhtenäisyyttä ja joustamista

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pienalueet

Tilastollisia pienalueita ovat kuntien osa-alueet, postinumeroalueet, taajamat ja ruutuhilat. Pienalueittaisten tilastojen tuotanto perustuu rakennuskohtaisen tiedon summaamiseen aluetunnusten perusteella. Rakennukset saavat ominaisuustiedoikseen niiden alueiden tunnukset, joiden alueella rakennus sijaitsee. Pienaluetilastoinnin haasteet liittyvät etenkin käytettävissä olevien tilastomuuttujien asettamiin rajoituksiin ja tietosuojaan.

Kuntien sisäinen aluejako on syntynyt kuntien omien tarpeiden pohjalta. Kukin kunta rajaa itse omat osa-alueensa, ja kuntien osa-alueiden väliset vertailut eivät sen vuoksi ole mahdollisia. Kuntien osa-aluejako muuttuu lähes aina kuntaliitosten myötä.

Postinumeroalueilla tarkoitetaan Itellan postinjakelureittien perusteella muodostettuja alueita. Postinumeroalueita koskevat muutokset päivitetään tilastotuotantoa varten vuosittain. Tilastolliset taajamat muodostuvat vähintään 200 asukkaan rakennusryhmistä, joissa rakennusten välinen etäisyys on yleensä korkeintaan 200 metriä. Tilastokeskuksen rajaamista taajamista tuotetaan taajamaväestöä ja sen toimintaa koskevaa tilastotietoa joka viides vuosi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.9.2009