Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Ansiotaso kehittyy työnantajan ja iän mukaan

  1. Työuraansa aloitteleva sijoittuu usein yksityiselle sektorille
  2. Valtion palkat nousevat iän karttuessa
  3. Miehet menevät jo alun perin eri tehtäviin kuin naiset
  4. Osa-aikatyöhön mennään Etelä-Suomessa nuorempina kuin muualla
  5. Työvoiman kysynnän kasvu saattaa lisätä palkkakilpailua

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Antti Katainen on yliaktuaari Tilastokeskuksen Hinnat ja palkat -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 2/2010.

Nuoret työskentelevät enimmäkseen yksityisellä ja vanhemmat julkisella sektorilla. Palkat vaihtelevat merkittävästi työntekijän iän mukaan.

Työn näkökulmasta elämänkulku jakautuu nuoruuteen, opiskeluaikaan, aktiiviseen työikään ja eläkevaiheeseen. Työura alkaa kuitenkin jo aikaisemmin lasten haaveillessa vaikkapa poliisin tai leipurin ammatista.

Jollekin työuralla eteneminen on kaikki kaikessa, joku toinen on tyytyväinen kun saa työnsä tehdyksi. Joku tekee uraa nuorena, toinen taas vanhempana. Opiskeluajalla on ratkaiseva merkitys työhön sijoittumisen ja työuran pituuden kannalta. Pitkittyneet opinnot ja lyhytaikaiset työsuhteet työuran alkuvaiheessa saattavat myöhentää työelämään kiinnittymistä. Varhaista eläkkeelle jäämistä puolestaan voi lisätä voimavarojen riittämättömyys tai työpaikkojen ikääntyviä syrjivä ilmapiiri.

Vertaan artikkelissani työuria ja palkkoja iän, työnantajasektorin, ammatin, alueen ja sukupuolen mukaan. Tarkasteluissa käytetään Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston aineistoa vuodelta 2008.

Työuraansa aloitteleva sijoittuu usein yksityiselle sektorille

Kokoaikaisista palkansaajista noin 16 prosenttia oli alle 30-vuotiaita ja noin 38 prosenttia 30-44-vuotiaita vuonna 2008. 45-59-vuotiaiden osuus oli 41 prosenttia, ja työuran loppupuolella olevien 60-70-vuotiaiden noin 5 prosenttia.

Yli 60-vuotiaiden kokoaikaisten työntekijöiden osuus oli hieman suurempi kuin vuonna 2007. Vanhojen palkansaajien osuus tullee lisääntymään lähivuosina, jos talouden taantuma ei katkaise kehitystä.

Yksityisen sektorin teollisuus- ja palvelualoilla on paljon sellaisia tehtäviä, joissa työuraansa aloitteleva voi työskennellä ilman pitkää koulutusta. Julkisella sektorilla puolestaan on runsaasti koulutusta vaativia asiantuntijatehtäviä.

Työuraansa vielä aloittelevista alle 30-vuotiaista noin 78 prosenttia työskenteli yksityisellä sektorilla vuonna 2008. Alle 20-vuotiaista palkansaajista yksityinen sektori työllisti peräti 90 prosenttia.

Yksityinen sektori on palkansaajien määrän mukaan ylivoimaisesti suurin, mutta vanhemmat työskentelevät yksityisellä sektorilla huomattavasti vähemmän kuin nuoremmat. Yli 50-vuotiaista palkansaajista työskenteli yksityisellä sektorilla noin 59 prosenttia, kuntasektorilla noin 33 prosenttia ja valtiolla noin 8 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.9.2010