Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus IV/2010

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Suomessa tuotannon kasvuvauhti kiihtyi loppuvuonna
  3. Liikevaihto ja tuottajahinnat nousussa
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät
  5. Teollisuusyritysten näkymät myönteiset
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Kari Rautio (09) 1734 2479
Tamás Lahdelma (09) 1734 3361
volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Suhdannetilanne ja näkymät

Suomen taloustilanne näyttää kohtalaisen hyvältä. Tuotanto ja vienti ovat kasvaneet. Teollisuustuotanto (BCDE, TOL 2008) kasvoi viime vuonna 6,1 prosenttia. Vuonna 2010 teollisuustuotannossa saavutettiin vuoden 2005 taso, kun finanssikriisivuonna 2009 tuotanto putosi vuoden 2003 tasolle.

Kasvu jatkui kaikilla päätoimialoilla myös loppuvuonna. Kasvuvauhti tosin hidastui metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi loppuvuonna 3 prosenttia vuoden takaisesta. Tuotanto kasvoi metalliteollisuudessa noin 15 prosenttia ja kemianteollisuudessa runsaat 7 prosenttia.

Vaikka finanssikriisi iski Suomen talouteen erityisen voimakkaasti, kriisistä toivuttiin yllättävän nopeasti. Kulutuskysyntä ja työllisyys on pyritty ylläpitämään matalalla korkotasolla ja velkaelvytyksellä.

Euroopan taloudessa vallitsee voimakas kahtiajako. Toisaalta on Saksan ja Suomen kaltaisia maita, joiden taloudet kasvavat ja joiden luottokelpoisuus on hyvä. Toisaalta on Euroalueen ylivelkaantuneita kansantalouksia, joissa velan hoito ja sen kustannukset ovat muodostuneet ongelmaksi. Tasapainottamistavoitteille asettaa erityisiä haasteita myös se, että EU-maiden taloudet eivät ole vielä täysin toipuneet finanssikriisistä.

Suhdanneodotukset ovat kuitenkin tällä hetkellä varsin myönteiset. Niin Suomessa kuin monissa muissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa talouksien odotetaan kasvavan myös alkuvuonna. Sen sijaan Kiinassa ja Intiassa odotukset ovat varovaisempia. Venäjällä odotukset vahvistuivat lievästi.

Ruoan ja useiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti, mikä on nostanut inflaatio-odotuksia. Euroopan Keskuspankin odotetaankin nostavan ohjauskorkoaan. Korkotason nousu voi edelleen vahvistaa Euroalueen kaksijakoisuutta. Koronnosto voisi hidastaa Euroalueen kriisimaiden talouskasvua.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) helmikuussa julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan Suomen teollisuuden lyhyen aikavälin näkymät ovat melko hyvät. EK:n laatimalla luottamusindikaattorilla mitattuna teollisuuden luottamus parani hieman helmikuussa. Suomen teollisuusyritysten suhdanneodotukset ovat lähellä EU:n keskiarvoa. Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus oli joulukuun notkahduksen jälkeen helmikuussa jälleen korkealla tasolla.

 

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2011