Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2011

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Teollisuustuotannon kehitys Suomessa vahvempaa kuin USA:ssa ja muualla EU-alueella
  3. Liikevaihto ja tuottajahinnat edelleen nousussa
  4. Teollisuuden avoimien työpaikkojen määrä väheni
  5. Teollisuuden näkymät aikaisempaa vaisummat
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Liikevaihto ja tuottajahinnat edelleen nousussa

Vuoden 2010 alussa alkanut teollisuuden tuottajahintojen ja liikevaihdon (C TOL 2008) kasvu hidastui vuoden puolivälissä.

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä teollisuuden tuottajahinnat nousivat 6,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuoden alussa teollisuuden tuottajahinnat nousivat 7,7 prosenttia. Kemianteollisuudessa (19-22 TOL 2008) tuottajahinnat nousivat toisella neljänneksellä runsaat 17 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden alussa kemianteollisuuden tuottajahinnat nousivat peräti 21 prosenttia. Maailmantalouden tilanteen heikkeneminen kesän kuluessa on näkynyt myös öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen laskuna alkuvuoden huippuhintoihin verrattuna. Myös metsäteollisuuden tuottajahintojen nousuvauhti on hitaampaa kuin vielä alkuvuonna. Toisella neljänneksellä metsäteollisuuden (16-17 TOL 2008) tuottajahinnat nousivat 3,2 prosenttia vuodentakaisesta. Sen sijaan sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (26-27 TOL 2008) pitkään jatkunut hintojen lasku näyttää pysähtyneet. Toisella neljänneksellä tuottajahinnat olivat vuodentakaisella tasolla.

Teollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti hidastui vuoden toisella neljänneksellä. Kun vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi noin 16 prosenttia, toisella neljänneksellä kasvu oli 10 prosenttia vuoden takaisesta. Tilanne vaihteli huomattavasti toimialojen välillä. Kasvu oli voimakasta metallituotteiden valmistuksessa (25 TOL 2008), kemianteollisuudessa (19-22 TOL 2008) ja elintarviketeollisuudessa (10-11 TOL 2008). Heikkoa liikevaihdon kehitys oli puolestaan metsäteollisuudessa (16-17 TOL 2008), jossa liikevaihdon vuoden 2010 alusta alkanut voimakas kasvu pysähtyi vuoden toisella neljänneksellä.

Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.9.2011