Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus II/2011

  1. Uudisrakentamisen kasvuvauhti hidastuu
  2. Valmistuneiden asuntojen lukumäärä kasvaa edelleen
  3. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kääntyi jälleen laskuun
  4. Rakennuskustannusten kasvu kiihtyi alkuvuonna
  5. Rakentamisen kasvua ylläpitää asuinkerrostalojen ja teollisuusrakennusten tuotanto
  6. Talo- ja erikoistuneen rakentamisen työllisyystilanne elpyy
  7. Uudisrakentamisen työtunnit kasvussa
  8. Kuluttajien näkemys makrotaloudesta romahtanut toistamiseen
  9. Fokus: Rakentaminen jatkunut suotuisana, markkinakehitystä seurataan tarkasti

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen kasvua ylläpitää asuinkerrostalojen ja teollisuusrakennusten tuotanto

Uudisrakentamisen volyymin kasvu on vähentynyt kuukausittain vuoden alun 21,8 prosentista vuoden 2011 kesäkuun 7,9 prosenttiin.

Sekä asuin- että muun rakentamisen volyymin kasvu on palannut 2000 luvulla vallitsevalle tasolle. Kesäkuussa volyymi kasvoi noin 7,9 prosenttia.

Asuinrakentamisen volyymi kasvoi vuoden 2011 kesäkuussa noin 12,5 prosenttia. Kasvua ylläpiti erityisesti asuinkerrostalojen volyymin muutos, joka oli edellisvuoteen verrattuna noin 30,9 prosenttia. Rivi- ja ketjutalojen volyymin muutos tasaantui kesäkuussa 7,2 prosenttiin ja erillisten pientalojen volyymin muutos 4,2 prosenttiin. Muun kuin asuinrakentamisen rakentamisen volyymi kasvoi vastaavalla ajanjaksolla 3,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Vuoden 2010 lopullisten tietojen mukaan uudisrakentamisen volyymi kasvoi 13 prosenttia vuodesta 2009. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 45 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi puolestaan väheni lähes 7 prosenttia.

Kuvio 3. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendit

Teollisuusrakennusten volyymi-indeksi väheni vuodesta 2009 vuoteen 2010 noin 30 prosenttia. Volyymi kasvoi vuoden 2010 ensimmäisestä nejänneksestä tämän vuoden ensimmäiseen neljännekseen noin 28 prosenttia ja vuoden 2011 toisella neljänneksellä puolestaan noin 24 prosenttia. Toimistorakennusten volyymikehitys on vuoden 2011 alun jälkeen tasaantumassa.
Toisen neljänneksen 2011 kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen oli noin 11 prosenttia.

Kuvio 4. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, 12 kuukauden liukuva muutos, kesäkuu 2011, %

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.9.2011