Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus IV/2011

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Kari Rautio 09 1734 2479
Sähköposti:
volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Suhdannetilanne ja näkymät

Maailmantalouden tilanne on kaksijakoinen. Euroopan Unioniin ennustetaan lievää taantumaa, sen sijaan Aasiaan ja Yhdysvaltoihin odotetaan kasvua. Suomen talouden huolenaiheina on mm. viennin heikko kehitys, joka näkyi kauppataseen ennätysvajeena viime vuonna.

Teollisuustuotanto (C TOL 2008) kasvoi viime vuonna 2 prosenttia. Teollisuustuotanto on kasvanut pari vuotta vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen, kuitenkin viime vuoden lopulla tuotanto kääntyi jälleen laskuun. Teollisuuden (C TOL 2008) tuotanto väheni neljännellä neljänneksellä 1,4 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden 2011 lopulla alkanut tuotannon väheneminen jatkui tammikuussa, jolloin tuotanto laski 2,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi viime vuonna 8,1 prosenttia. Loppuvuonna kasvuvauhti hidastui. Teollisuuden liikevaihto kasvoi viime vuoden neljännellä neljänneksellä 2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvuvauhti oli vielä 15,7 prosenttia.

Tilastokeskuksen julkaisema teollisuuden uudet tilaukset kasvoi viime vuonna 9,8 prosenttia. Uusien tilauksien arvo väheni viime vuoden lopulla 6,4 prosenttia vuoden takaisesta. Viime vuoden alkupuolella uudet tilaukset kasvoivat vielä varsin reippaasti.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) helmikuussa julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan Suomen teollisuuden suhdannenäkymät synkkenivät hieman viime vuoden lopulla. Suhdanteiden heikennystä odotti 25 % tiedusteluun vastanneista. Suhdanteiden vahvistumista odotti 19 % yrityksistä.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Sivun alkuun

Teollisuustuotannon kehitys vaimeaa niin Suomessa kuin muualla EU-alueella

Teollisuustuotanto (BCD TOL 2008, kausitasoitettu) väheni vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä 0,2 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Kolmannella neljänneksellä teollisuustuotanto väheni runsaan prosentin toisesta neljänneksestä. Euroopan Unionissa (EU 27) kausitasoitettu teollisuustuotanto väheni viime vuoden lopulla 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Vuonna 2011 Euroalueen työpäiväkorjattu tuotanto (BCD TOL 2008) kasvoi keskimäärin 3,6 vuoden takaisesta. EU:ssa keskimääräinen kasvuvauhti oli 3,3 prosenttia vuoden takaisesta. Voimakkainta kasvu oli Baltian maissa. Virossa tuotanto kasvoi viime vuonna peräti 17,7 prosenttia. Heikointa kehitys oli edelleen Kreikassa, jossa tuotanto supistui 8,7 prosenttia.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Sivun alkuun

Liikevaihto ja tuottajahinnat kasvoivat vuonna 2011

Teollisuuden liikevaihto (C TOL 2008) kasvoi viime vuonna 8,1 prosenttia. Liikevaihto kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vajaat 3 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä teollisuuden liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. Sen jälkeen kasvuvauhti on hidastunut neljänä peräkkäisenä neljänneksenä.

Kasvu oli nopeinta kemianteollisuudessa (19-22 TOL 2008), 13,4 prosenttia, muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (28 TOL 2008) liikevaihto kasvoi 9 prosenttia, metalliteollisuudessa (24-30 TOL 2008) kasvua kertyi 2,3 prosenttia. Liikevaihto väheni metsäteollisuudessa (16-17 TOL 2008) 8 prosenttia. Myös sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (26-27 TOL 2008) liikevaihto väheni vajaat 2 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat viime vuonna 5,7 prosenttia. Teollisuuden tuottajahinnat kasvoivat viime vuoden lopussa 3,5 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvua kertyi kolmannella neljänneksellä 5,2 prosenttia, kun sitä kertyi toisella neljänneksellä 6,5 ja ensimmäisellä neljänneksellä 7,7 prosenttia verrattuna vuoden takaisiin vastaaviin jaksoihin. Eniten tuottajahinnat nousivat kemianteollisuudessa lähes 14 prosenttia. Hintojen nousua vauhditti kallis öljy. Muilla toimialoilla muutokset vuoden takaiseen olivat maltillisempia. Metalliteollisuudessa tuottajahinnat olivat loppuvuonna vuoden takaisella tasolla. Metsäteollisuudessa tuottajahinnat nousivat viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys

Sivun alkuun

Teollisuuden avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä teollisuudessa (BCDE TOL 2008) oli avoimia työpaikkoja 7,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kolmannella neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli peräti 25,6 prosenttia enemmän verrattuna vuoden 2010 kolmanteen neljännekseen.

Yhtäjaksoisesti kolme vuotta teollisuudessa (C TOL 2008) jatkunut työllisten määrän hidas väheneminen katkesi vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Viime vuoden lopulla työllisten määrä oli vuoden takaisella tasolla. Teollisuuden palkkasumma (C TOL 2008) kasvoi 2 prosenttia vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Kuvio 4. Teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja avoimien työpaikkojen kehitys

Sivun alkuun

Teollisuuden tulevaisuuden näkymät sumeat

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tammikuussa 4,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Teollisuus sai uusia tilauksia vielä viime vuoden alkupuolella varsin paljon. Loppuvuonna uusien tilauksien arvo ei ole enää sanottavasti kasvanut. Joulukuussa tilauksien arvo väheni 16,5 prosenttia vuoden takaisesta. Viime vuoden neljännellä neljänneksellä uudet tilaukset vähenivät 6,4 prosenttia verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan.

Paperiteollisuuden (17 TOL 2008) uudet tilaukset ovat vähentyneet viime vuoden toisesta neljänneksestä alkaen. Neljännellä neljänneksellä laskua vuoden takaiseen oli 8 prosenttia. Sen sijaan kemian- ja metalliteollisuuden uusien tilausten kasvu hidastui reilusti. Kemianteollisuudessa (20-21 TOL 2008) kolmannen neljänneksen kasvu oli 4,4 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä kasvua oli 9,3 prosenttia. Metalliteollisuudessa (24-30 TOL 2008) uudet tilaukset vähenivät vuoden lopulla 8,4 prosenttia.

Elinkeinoelämän keskusliiton tammikuussa tekemän suhdannekyselyn mukaan teollisuuden suhdanneodotukset lähitulevaisuuteen olivat varovaiset. Suhdannekuvan ennustetaan heikkenevän jonkin verran lähikuukausina. Kun suhdanneodotukset vielä vuoden viime vuoden alussa kasvoivat 24 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, oli kasvua toisella neljänneksellä enää 9 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä odotukset laskivat 20 prosenttia. Viime vuoden lopulla suhdanneodotukset olivat 6 prosenttia heikommat kuin vuoden 2010 lopussa.

Kuvio 5. Teollisuuden uudet tilaukset sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008

Elektroniikka- ja sähköteollisuus (26-27) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tuotanto, % 10,3 16,0 13,8 -23,1 1,0 -2,2
Tuottajahinnat, % -8,0 -8,6 -6,1 -4,8 -4,0 0,3
Liikevaihto, % 13,2 7,8 4,1 -32,9 3,3 -2,3
Vientiliikevaihto, % 15,2 7,5 4,7 -35,2 4,6 -3,1
Palkkasumma, % 2,0 3,1 5,1 -6,0 -3,2 0,7
Metalliteollisuus (24-30) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tuotanto, % 8,6 9,3 6,7 -25,3 3,6 4,0
Tuottajahinnat, % 2,0 1,4 -0,5 -7,5 2,2 -2,9
Liikevaihto, % 15,0 11,5 4,4 -30,3 8,0 6,0
Vientiliikevaihto, % 17,8 10,5 4,9 -30,2 8,4 3,7
Palkkasumma, % 4,0 6,3 6,6 -9,9 -3,1 5,1
Kemianteollisuus (19-22) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tuotanto, % 7,2 3,5 3,5 -9,4 5,7 3,1
Tuottajahinnat, % 10,5 3,1 23,7 -21,1 17,0 -13,5
Liikevaihto, % 15,6 7,7 13,5 -26,9 22,5 22,4
Vientiliikevaihto, % 18,3 8,2 16,1 -25,1 26,1 25,8
Palkkasumma % 3,0 4,1 3,7 -5,8 0,9 4,6
Metsäteollisuus (16-17) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tuotanto, % 11,5 0,3 -9,9 -19,5 11,9 -3,8
Tuottajahinnat, % 2,0 4,7 0,4 -5,0 7,5 -3,6
Liikevaihto, % 15,4 2,8 -7,8 -24,2 20,1 1,6
Vientiliikevaihto, % 16,5 -0,4 -8,9 -24,1 20,1 3,1
Palkkasumma % 4,3 -0,9 -3,2 -14,4 -0,9 2,3
Teollisuus (C) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tuotanto, % 8,6 5,9 1,9 -20,3 5,0 2,0
Tuottajahinnat, % 3,3 2,6 3,6 -7,6 4,7 -5,4
Liikevaihto, % 13,5 8,3 3,5 -25,4 11,4 8,1
Vientiliikevaihto, % 17,0 7,7 3,0 -27,8 12,4 6,6
Työlliset,% 0,8 1,0 -1,3 -9,1 -4,5 -0,7
Palkkasumma,% 3,7 4,4 3,9 -9,1 -1,8 4,2

Teollisuuden toimialakatsauksen julkaisu päättyy.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Kuvio 2. Tilastokeskus: Suomen teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kausitasoitettu indeksi, OECD: Kansainväliset sarjat, kausitasoitettu indeksi
Kuvio 3. Tilastokeskus: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Teollisuuden tuottajahintaindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Tilastokeskus: Teollisuuden uudet tilaukset, Elinkeinoelämän Keskusliitto: Suhdannebarometri

Taulukkoliite
Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tilastokeskus: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Tilastokeskus: Teollisuuden tuottajahintaindeksit
Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
Tilastokeskus: Työvoimatutkimus

Muut lähteet
Elinkeinoelämän Keskusliitto: Suhdannebarometri

Ellei toisin mainita, kuvioiden ja taulukoiden muutosprosentit ovat alkuperäisistä sarjoista laskettuja vuosimuutoksia.


Päivitetty 22.3.2012