Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Suomalaisten vapaa-aika lisääntyy ja päivärytmit myöhentyvät
Ajankäytön muutokset 2000-luvulla

  1. Vuodenaika määrää ajankäytön rytmin
  2. Työhön kuluu vähemmän aikaa kuin ennen
  3. Miehet tekevät entistä enemmän kotitöitä
  4. Aikapula vaivaa työssä käyviä ja pienten lasten vanhempia
  5. Tietokoneen yleistyminen on muuttanut vapaa-aikaa
  6. Suosituimmat liikuntalajit ovat kävely ja kotivoimistelu

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työhön kuluu vähemmän aikaa kuin ennen

Ajankäyttötutkimuksen tutkimusajankohtaan sattuneen taloudellisen taantuman seurauksena ansiotyöhön käytettiin vuosina 2009–2010 vähemmän aikaa kuin kahtena edellisenä tutkimusajankohtana. Työssäkäyvien vuosityöaika oli noin 10 prosenttia lyhyempi kuin 10 vuotta aikaisemmin. Työstä vapaiden päivien määrä kasvoi ja pitkien työpäivien osuus väheni. Osasyinä tähän ovat osa-aikatyön yleistyminen ja ylitöiden väheneminen. Työaika lyheni maatalousyrittäjiä ja ylempiä toimihenkilönaisia lukuun ottamatta kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä.

Miehet tekevät edelleen enemmän ansiotyötä kuin naiset. Miesten ja naisten ero ansiotyön määrässä kuitenkin pieneni palkansaajilla, mutta kasvoi yrittäjillä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.12.2012