Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 3.6.2013

Talouskriisi on kohdellut lempeästi suomalaisten asumista

  1. Asuntojen hinnat ovat laskeneet kriisimaissa
  2. Euroopassa finanssikriisi, suomalaisilla asunto-markkinoilla menee hyvin
  3. Vuokralaisten asumiskustannukset ovat nousseet enemmän kuin yleinen hintataso
  4. Ensiasunnon ostajien asema on hyvä
  5. Minkä koroissa säästät, sen hinnassa maksat
  6. Vanhoilla velallisilla kissanpäivät

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Ilkka Lehtinen on kehittämispäällikkö Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 1/2013.

Euroopan talouskriisin vaikutukset ilmenevät hyvin eri tavoin eri maissa. Monissa kriisimaissa asuntojen hinnat ovat laskeneet ja lainansaanti on vaikeutunut. Sen sijaan Suomessa asunnon ostajat ovat hyötyneet alhaisesta korkotasosta ja suhteellisen vakaina pysyneistä asuntomarkkinoista.

Nykyisen finanssikriisin ensimmäinen vaihe alkoi syksyllä 2008 Yhdysvaltain Subprime-asuntoluotoista. Lainoja annettiin vähävaraisille sillä perusteella, että asuntojen oletettu hintojen nousu tulevaisuudessa toimii lainojen vakuutena. Lainapapereista tehtiin sijoituskohteita, jotka myytiin markkinoilla. Kun korttipakka kaatui, kriisi levisi Yhdysvaltain pankkisektorin kautta nopeasti läpi koko maailman. Syinä olivat alhainen korkotaso, löysä lainananto ja rahalaitosten suuri riskinotto. Euroopassa korkojen lasku johtui lähinnä Euroopan keskuspankin ohjauskoron laskusta ja sen markkinoille tuomasta suuresta määrästä halpaa rahaa.

Kriisin vaikutukset Suomessa ilmenivät mm. pankkien välisen rahaliikenteen pysähtymisenä, korkojen laskuna ja yritysten ja kotitalouksien lainansaannin vaikeutumisena. Bruttokansantuote aleni jyrkästi, työttömyys kasvoi ja asuntokauppa pysähtyi. Finanssikriisin ensimmäinen vaihe päättyi melko nopeasti. Alkukesästä 2009 tuotanto elpyi, lainananto piristyi ja asuntokauppa lähti käyntiin ensiasunnon ostajien tultua taas markkinoille.

Juuri kun Yhdysvaltain Subprime-kriisistä selvittiin, alkoi Euroopan oma finanssikriisi. Joissakin maissa ongelmana oli pankkien huono tila ja toisissa valtion budjetin suuri alijäämä eli ylivelkaantuminen. Tyypillisenä esimerkkinä pankkiongelmista on Espanja ja valtioiden ylivelkaantumisesta Kreikka. Espanjan pankkien ongelmien takana on valtava määrä myymättömiä uusia asuntoja. Kreikassa ongelmana on vuosia jatkunut valtion tulojen ja menojen epätasapaino, joita Ranskan ja Saksan pankit ovat edistäneet. Aluksi Euroopan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n syliin kaatuivat Irlanti, Latvia, Slovenia, Portugali ja Kreikka, myöhemmin Espanja ja viimeisenä Kypros. Oven takana kolkuttaa vielä ainakin Italia. Parhaista AAA-lainaluokkaan kuuluvista maista Suomenkin valtion budjetti on toistakymmentä prosenttia alijäämäinen.

Tarkastelen tässä artikkelissa aluksi, miten asuntomarkkinat ovat kehittyneet eräissä Euroopan maissa ja sen jälkeen käsittelen tarkemmin finanssikriisin seurauksia Suomelle. Miten asumisen hinnat ja kustannukset ovat kehittyneet finanssikriisin aikana vuosina 2008−2012 eri väestöryhmillä?

Asuntojen hinnat ovat laskeneet kriisimaissa

Asuntojen hintojen kehitys on ollut Suomessa 2000-luvulla euroalueen keskitasoa. Saksassa hinnat ovat pysyneet samalla tasolla koko 2000-luvun. Suomessa asuntojen hinnat ovat nousseet 70 prosenttia. Itävallassa ja Englannissa asuntojen hinnat ovat nousseet samaa tahtia kuin Suomessa. Tätä enemmän hinnat ovat nousseet Ruotsissa, Ranskassa, Hollannissa, Espanjassa ja Irlannissa. Suomessa asuntojen hintojen kehitys on ollut tasaisempaa kuin useissa Euroopan maissa; meillä ei ole ollut hintojen vuoristorataa. Eniten hinnat ovat laskeneet finanssikriisiä edeltäneeltä ajalta Irlannissa, 50 prosenttia, sekä Espanjassa ja Kreikassa 25 prosenttia. Irlannissa lasku näyttää pysähtyneen, mutta Espanjassa ja Kreikassa hintojen lasku jatkuu edelleen. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Asuntojen hintojen muutos eräissä Euroopan maissa vuosina 2000−2012. Vuosi 2000=100

Lähde: Bank for International Settlements, Property Price Statistics. www.bis.org/statistics/pp.htm.

Sen lisäksi, että asuntojen hintojen kehitys on meillä ollut rauhallisempaa kuin monessa muussa Euroopan maassa, on Suomessa päästy nauttimaan alhaisista asuntolainojen koroista. Tällä hetkellä uusien asuntolainojen korot ovat meillä Euroopan alhaisimmat. Suomessa korot ovat olleet alhaisella tasolla koko finanssikriisin ajan. Kriisin alkaessa syksyllä 2008 Suomen korot olivat vain hieman Euromaiden keskikorkoa alemmat. Kriisin aikana uusien asuntolainojen korot ovat laskeneet meillä selvästi enemmän kuin muissa Euroopan maissa (kuvio 2).

Kuvio 2. Uusien asuntolainojen keskikorko eräissä Euroopan maissa marraskuussa vuosina 2012 ja 2011 sekä lokakuussa vuonna 2008. Prosenttia

Lähde: Suomen Pankki, Euroalueen tilastoja; Euroalueen ja kansallisten rahalaitosten korot, enintään 1 vuodeksi sidotut asuntolainat.

Koko asuntolainakannan keskikorko on Suomessa tällä hetkellä selkeästi alhaisin koko Euroopassa (kuvio 3). Meillä keskikorko alenee nopeasti Euribor-korkojen aletessa, koska lainat on sidottu Suomessa lyhyisiin kuuden ja kahdentoista kuukauden korkoihin. Keski- Euroopassa asuntolainat sidotaan useimmiten pitempiin korkoihin kuin Suomessa. Korkotason muutokset ovat siellä sen takia selvästi hitaammat kuin meillä. Asuntolainojen korot ovat myös Espanjassa ja Kreikassa melko alhaiset. Ongelma näissä maissa on lainan saatavuus. Työttömyys on reilut 25 prosenttia, nuorilla yli 50 prosenttia. Ilman työpaikkaa ja hyviä vakuuksia lainaa ei saa. Matala korkotaso ei auta tavallista nuorta ensiasunnon ostajaa.

Kuvio 3. Koko asuntolainakannan keskikorko eräissä Euroopan maissa marraskuussa vuosina 2012 ja 2011 sekä lokakuussa vuonna 2008. Prosenttia

 

Lähde: Suomen Pankki, Euroalueen tilastoja; Euroalueen ja kansallisten rahalaitosten korot, yli 5 vuoden asuntolainat.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 3.6.2013