Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Asumiskustannukset rasittavat pienituloisia

  1. Suomessa asumiskustannusten osuus on pienempi kuin EU-maissa keskimäärin
  2. Pienituloisten asumismenojen osuus tuloista keskimääräistä suurempi
  3. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pienituloisten asumismenojen osuus tuloista keskimääräistä suurempi

Pienituloiset saavat suuren osan tarveharkintaisesta asumistuesta, mutta siitä huolimatta pienituloisten asumiskustannusten tulo-osuus on selvästi keskimääräistä suurempi. Tämän vuoksi pienituloisten käytettävissä olevat rahatulot ovat suhteellisesti pienemmät kuin muilla asumiskustannusten maksamisen jälkeen.

EU-maiden pienituloisten asumiskustannusten osuus tuloista oli keskimäärin 41,2 prosenttia vuonna 2011. Pienituloisten asumiskustannukset olivat pienimmät – keskimäärin alle viidenneksen käytettävissä olevissa rahatuloista – Kyproksessa ja Maltassa vuonna 2011. Ne olivat suurimmat Kreikassa (58 %) ja Tanskassa (60 %).

Suomessa asumiskustannukset olivat noin kolmanneksen (33,4 %) pienituloisten käytettävissä olevista rahatuloista.

Muun muassa Espanjassa, Irlannissa, Luxemburgissa, Ruotsissa, Islannissa ja Norjassa pienituloisten asumiskustannusten tulo-osuus oli merkittävästi suurempi kuin väestöllä keskimäärin. Sen sijaan Alankomaissa, Bulgariassa, Romaniassa ja Unkarissa pienituloisten asumiskustannusten tulo-osuuden ero oli pienempi.

EU:n tulo- ja elinolotilastossa asumiskustannuksia pidetään merkittävänä rasitteena (housing cost burden), kun niiden osuus käytettävissä olevista rahatuloista on yli 40 prosenttia. Tällä mittarilla asumiskustannukset rasittavat useimmissa maissa alle 10 prosenttia väestöstä. Tanskassa 19,9 prosentilla ja Kreikassa 24,3 prosentilla kotitalousväestöstä asumiskulut ovat merkittävä rasite (kuvio 2). Suomessa sen sijaan vain 4,4 prosenttia kuului vuonna 2011 sellaisiin kotitalouksiin, joissa asumiskustannusten osuus tuloista oli yli 40 prosenttia.

Kuvio 2. Niiden EU-maiden (sekä Islannin ja Norjan) pienituloisten ja kaikkien henkilöiden osuus, joiden asumiskustannukset olivat merkittävä rasite vuonna 2011. Prosenttia.*

Lähde: Eurostat 2013.

Niin kutsutun Schwaben lain mukaan asumiskustannukset ovat suhteellisesti pienemmät hyvätuloisissa kotitalouksissa, vaikka ylemmissä tuloryhmissä asumistaso on keskimääräistä korkeampi. Sen vuoksi on itsestään selvää, että juuri pienituloisten joukossa asumiskustannukset on rasite useammin kuin suurituloisilla.

EU-maissa keskimäärin 38,5 prosenttia pienituloisista asui sellaisissa kotitalouksissa, joissa asumiskustannukset olivat merkittävä rasite vuonna 2011. Suomessa sen sijaan vain 15,5 prosenttia pienituloisista kuului vuonna 2011 kotitalouksiin, joissa asumiskustannukset olivat rasite. Isossa-Britanniassa, Saksassa, Islannissa ja Norjassa noin puolella, ja Kreikassa ja Tanskassa peräti yli kahdella kolmanneksella pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvista henkilöistä asumiskustannukset olivat merkittävä rasite.

Asumiskustannukset EU:n tulo- ja elinolotilastoissa
EU:n tulo- ja elinolotilastoissa (EU-SILC) asumistiedot tilastoidaan henkilöittäin kotitaloutta koskevan tiedon perusteella. Asumiskustannukset – kuten muutkin elinoloihin vaikuttavat asiat – koskettavat kaikkia kotitalouden jäseniä. Asumiskustannukset on painotettu kotitalouden jäsenmäärän mukaan, jolloin kaikkien kotitalouden jäsenten elinolot tulevat huomioon otetuiksi tiedoissa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013