Aiheet
Koulutus ja tutkimus

Oppilaitosten aikuiskoulutuksen volyymi pysyi ennallaan vuonna 2021

tiedote | Oppilaitosten aikuiskoulutus 2021

Tilastokeskuksen mukaan oppilaitosten aikuiskoulutuksen kokonaisvolyymi pysyi liki ennallaan vuonna 2021. Ainoastaan avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa ja ammatillista osaamista syventävässä tai täydentävässä koulutuksessa sekä osallistujien että opetustuntien määrä kasvoi edellisvuodesta. 

Keskeisiä poimintoja

  • Oppilaitosten aikuiskoulutuksen volyymi pysyi vuonna 2021 liki ennallaan vuoteen 2020 verrattuna.
  • Tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa annettiin opetusta lähes 4,9 miljoonaa tuntia.
  • Osallistujia koulutuksessa oli runsas 1,5 miljoonaa.
  • Opetustunneista 47 % annettiin vapaana sivistystyönä järjestettynä koulutuksena ja 31 % avoimena ammattikorkeakouluopetuksena.
  • Kaikista osallistujista 72 % osallistui vapaana sivistystyönä järjestettyyn koulutukseen.

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen ja ammatillista osaamista syventävän/täydentävän koulutuksen osallistuja- ja tuntimäärät kasvoivat vuonna 2021

Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa osallistuneita oli runsas 1,5 miljoonaa ja opetustunteja annettiin lähes 4,9 miljoonaa vuonna 2021. Osallistuneiden osuus pieneni 2 % ja opetustuntien osuus pysyi samana vuoteen 2020 verrattuna.

Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa opiskelleiden määrä kasvoi 37 % 140 000 osallistujaan vuonna 2021. Myös avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opetustuntien määrä kasvoi 8 % lähes 1,5 miljoonaan tuntiin.

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosion kasvuun on vaikuttanut lisääntynyt opintotarjonta. Opiskelijalle on avautunut mahdollisuus edetä tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakoulujen avoimen ammattikorkeakouluopetuksen ns. polkuopintojen kautta. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tarjontaa on myös edistänyt korkeakoulujen rahoitusmalli, jossa suoritetut ammattikorkeakoulun opinnot vaikuttavat ammattikorkeakoulujen rahoitukseen.

Ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus myös lisääntyi lähes 17 000 osallistujalla 41 000 osallistujaan vuonna 2021. Opetustuntien määrä kasvoi noin 4 %, 170 000 tuntiin.

Sekä osallistuja- että opetustuntimäärältään suurinta on vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus. Osallistujia koulutuksessa oli runsas 1,1 miljoonaa ja opetustunteja annettiin runsas 2,3 miljoonaa.

Saman sisältöiset koulutukset ovat vuodesta toiseen suosittuja: kaikista opetustunneista reilu neljäsosa annettiin kulttuurialalla, jossa suositumpia aloja ovat musiikki sekä käsi- ja taideteollisuus ja käden taidot. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opetustunneista annettiin viidesosa ja humanistisella ja kasvatusalalla 17 % vuonna 2021.

Noin joka kymmenes opetustunti oli sisällöltään joko yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon alaan tai tekniikan ja liikenteen alaan kuuluvaa.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Koulutustyyppi
  • Koulutusala ja koulutuksen sisältö
  • Oppilaitostyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Oppilaitostyyppi
  • Koulutustyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
koulutustilastot@stat.fi
Tarja Seppänen
yliaktuaari
029 551 3220
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.