Aiheet
Ympäristö ja luontoYritykset

Ympäristöverojen kertymä laski vuonna 2020

tiedote | Ympäristöverot 2020

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 ympäristöveroja maksettiin 4,5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Eniten laskivat maksetut liikenneverot, joiden kertymä oli 10,5 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Muutos näkyi erityisesti kotitalouksien, kuljetusalan ja palvelualojen maksamissa liikenneveroissa. Myös energiaverojen kertymä laski noin 2 % edellisvuodesta. Suurimman osan ympäristöveroista maksoivat kotitaloudet. Ympäristöveroja maksettiin yhteensä 6,5 miljardia euroa, mikä vastasi 6,6 % kokonaisverokertymästä.


Pääkohdat

  • Ympäristöverojen kertymä laski 4,5 % vuonna 2020.
  • Laskua oli erityisesti kotitalouksien, palvelualojen ja energiahuollon maksamissa liikenne- ja energiaveroissa.
  • Suurimman osan ympäristöveroista maksoivat kotitaloudet, muita merkittäviä maksajia olivat kuljetusala, palvelualat ja energiahuolto.
  • Ympäristöveroja maksettiin yhteensä 6,5 miljardia euroa, josta 4,6 miljardia muodostui energiaveroista, 1,9 miljardia liikenneveroista ja 53 miljoonaa päästö- ja resurssiveroista.

Liikenneverojen kertymä pieneni 10,5 % edellisvuotisesta 1,9 miljardiin euroon vuonna 2020. Muutoksen taustalla oli auto- ja moottoripyöräveron kertymän lasku, mihin vaikutti aiempaa vähäisempi automyynti sekä kevyemmin verotettujen vähäpäästöisten autojen osuuden kasvu. Lasku näkyi erityisesti kotitalouksien maksamissa liikenneveroissa, jotka olivat 9,1 % alhaisemmat kuin edeltävänä vuotena. Kotitaloudet maksoivat liikenneveroja yhteensä 1,4 miljardia euroa. Maksetut liikenneverot laskivat myös palvelualoilla 17,3 % sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 19,8 %.

Energia- ja päästöverot laskivat edellisvuodesta

Energiaverojen kertymä laski edellisvuodesta 1,8 %. Laskun taustalla oli kaikkien verotettavien polttoaineiden ja sähkön käytön väheneminen, mitä selittivät koronapandemia sekä poikkeuksellisen lämmin sää. Sähkön ja lämmön tuotannossa käytettävien polttoaineiden käytön lasku näkyi erityisesti energiahuollon maksamissa energiaveroissa, jotka laskivat 16,1 % viime vuodesta. Liikennepolttoaineiden käytön väheneminen ei kuitenkaan samalla tavalla vaikuttanut verokertymään, sillä polttoaineiden veroja korotettiin elokuussa 2020. Energiaverojen kertymä vuonna 2020 oli 4,6 miljardia euroa.

Myös päästöverojen kertymä laski edellisvuodesta 9,7 %. Kertymän pienenemiseen vaikuttivat öljyjätemaksusta luopuminen vuoden 2020 alussa sekä öljysuojamaksun keräämisen keskeyttäminen. Laskua kuitenkin hidastivat jäteveron ja juomapakkausveron kertymien kasvu. Yhteensä päästöveroja maksettiin 25 miljoona euroa.

Ympäristöverot-tilasto on uudistettu. Ensi vuodesta alkaen tilasto julkaistaan aina huhtikuussa, 16 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen. Tilaston laskentaa ja lähdeaineistoja on uudistettu, ja samalla tietoja aikaisemmilta vuosilta on päivitetty ja tarkennettu. Tähän julkistukseen on laskettu tiedot uusilla menetelmillä vuodesta 2016 eteenpäin, minkä vuoksi sitä vanhemmat vuodet vuoteen 2008 asti eivät ole täysin vertailukelpoiset uudempien vuosien kanssa.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala (TOL 2008)
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Juuso Peltola
yliaktuaari
029 551 2330
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.