Ämnen
Miljö och naturFöretag

Utfallet av miljöskatter minskade år 2020

meddelande | Miljöskatter 2020

Enligt Statistikcentralen betalades år 2020 sammanlagt 4,5 % mindre i miljöskatter än året innan. Mest minskade de betalda trafikskatterna, vars utfall var 10,5 % lägre än året innan. Ändringen syntes särskilt i de trafikskatter som hushållen, transportbranschen och servicenäringarna betalade. Också utfallet av energiskatterna minskade med omkring 2 % från året innan. Hushållen betalade största delen av miljöskatterna. De betalda miljöskatterna uppgick till totalt 6,5 miljarder euro, vilket motsvarade 6,6 % av det totala skatteutfallet.


Huvudpunkter

  • Utfallet av miljöskatter minskade med 4,5 % år 2020.
  • Minskningen gällde särskilt trafik- och energiskatterna som hushållen, servicenäringarna och energiförsörjningen betalade. 
  • Hushållen betalade största delen av miljöskatterna, andra betydande betalare var transportbranschen, servicenäringarna och energiförsörjningen.
  • Miljöskatterna uppgick till totalt 6,5 miljarder euro, varav 4,6 miljarder bestod av energiskatter, 1,9 miljarder av trafikskatter och 53 miljoner av utsläpps- och resursskatter.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juuso Peltola
överaktuarie
029 551 2330
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef