Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailu

Biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energiankulutuksessa nousi 18 prosenttiin vuonna 2021

tiedote | Energian hankinta ja kulutus 2021

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kotimaan liikenteen energiankulutus oli 171 petajoulea (PJ) vuonna 2021 kasvaen 3,0 % vuoden takaisesta. Tästä kulutuksesta tieliikenteen osuus oli suurin, 93 %. Yhteensä nestemäisten biopolttoaineiden osuus nousi tieliikenteen energiankäytöstä 18 %:iin. Muiden vaihtoehtoisten energialähteiden eli maakaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG:n), sekä biokaasun ja sähkön yhteenlaskettu osuus liikenteessä nousi 3 %:iin.

Pääkohdat

  • Kotimaan liikenteen energiankulutus oli yhteensä 171 PJ vuonna 2021 kasvaen 3,0 % vuoden takaisesta. Tästä määrästä tieliikenteen osuus oli 93 %. Tieliikenteen energialähteiden kulutus nousi edellisvuodesta 3,6 %.
  • Kotimaan vesiliikenteen energian kulutus kasvoi 6 % ja raideliikenteen 1 %:n, kun taas kotimaan lentoliikenteen kulutus väheni 27 %.
  • Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen kaikista energialähteistä nousi 18 %:iin vuonna 2021. Vuonna 2020 vastaava osuus oli 11 %.
  • Vuonna 2021 dieselpolttoainetta käytettiin tieliikenteessä 104 PJ, ja sen osuus tieliikenteen energialähteistä oli 66 %. Dieselpolttoaineeseen sisältyvä bio-osuus oli 22 %. Moottoribensiinin osuus tieliikenteen energialähteistä oli 33 %. Moottoribensiiniin sisältyvä bio-osuus oli 9 %.
  • Sähkön osuus tieliikenteen energialähteenä vuonna 2021 oli 0,5 % ja biokaasun 0,3 %. Sähkön kulutus tieliikenteessä lisääntyi 13 % ja biokaasun 26 %.

Liikenteen energiankulutuksessa näkyi koronasta toipumisen merkkejä

Koronan vaikutus liikenteen energiankulutukseen on havaittavissa vielä vuoden 2021 ennakkotiedoista, vaikka kulutus nousikin 3,0 % vuodesta 2020. Koronaa edeltävänä vuonna 2019 liikenteen energiankulutus oli 179 PJ, joka laski 7,0 % vuoteen 2020 tultaessa. Vuonna 2021 liikennesektoreista suhteellisesti eniten nousi kotimaan vesiliikenteen energiankulutus (6,0 %), toiseksi eniten tieliikenteen energiankulutus (3,6 %), ja kolmanneksi eniten raideliikenteen energiankulutus (1,1 %). Kotimaan lentoliikenteen energiankulutus puolestaan laski 27 %.

Biopohjaisten ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kulutus on kasvussa

Ennakkotiedon mukaan vaihtoehtoisista energialähteistä vuonna 2021 voimakkaimmin lisääntyi bioperäisen dieselin kulutus, jonka osuus tieliikenteen energiankulutuksesta nousi 15 prosenttiin vuoden takaisesta 8 prosentista. Bensiinin ja korkeaseosetanolin biokomponenttien osuus puolestaan nousi yhteensä 3 prosenttiin. Tieliikenteessä käytettyjen biopolttoaineiden määrä näyttää ennakkotietojen mukaan olevan voimakkaassa kasvussa (lähes 70 prosenttia), mutta lukuihin sisältyy vielä epävarmuutta jakeluvelvoitekauden muutoksen takia.

Suomessa uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä säädellään jakeluvelvoitteella. Uuden jakeluvelvoitekauden ensimmäisen vuoden 2021 velvoite oli 18 prosenttia ja se nousee asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Biopohjaisia polttoaineita käytetään pääasiassa polttoaineisiin sekoitettuina biokomponentteina, mutta niitä voidaan jossain määrin käyttää myös sellaisenaan.

Muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöt nousivat myös, mutta niiden osuudet tieliikenteessä ovat hyvin pieniä, alle prosentin luokkaa. Tieliikenteessä sähkön kulutus energialähteenä nousi 87 %, biokaasun 26 % ja maakaasun ja LNG:n kulutus 13 %.

Kotimaan vesiliikenteessä raskaan polttoöljyn käyttö väheni merkittävästi (29 %) muiden polttoaineiden käytön lisääntyessä. Vesiliikenteessä eniten lisääntyi maakaasun ja LNG:n kulutus (75 % kasvu).

Liikennepolttoaineiden biokomponenteista

Liikenteen biopolttoaineisiin sisältyy erityyppisiä sekoitettuja ja erikseen myytäviä biopohjaisia polttoaineita.

Uusiutuva diesel on toisen sukupolven biopohjaista dieseliä, jolla tarkoitetaan mm. vetykäsiteltyjä kasviöljyjä. Uusiutuvaa dieseliä voidaan sekoittaa fossiiliseen dieseliin tai käyttää sellaisenaan. Ensimmäisen sukupolven biopohjaisiin dieseleihin kuuluu mm. rasvahappojen metyyliestereitä (FAME). FAME:n enimmäispitoisuus dieselpolttoaineessa on yleensä rajoitettu 7 prosenttiin.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Liikenteen energialähde
  • Liikenteen sektori
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Enni Sanasvuori
yliaktuaari
029 551 3058
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.