Aiheet
Väestö ja yhteiskuntaTyö, palkat ja toimeentuloAsuminen ja rakentaminen

Pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja omisti 1,85 miljoonaa henkilöä vuonna 2021

tiedote | Kotitalouksien varallisuus 2021

Tilastokeskuksen mukaan sijoitusrahastoja tai kotimaassa noteerattuja pörssiosakkeita omisti 1,85 miljoonaa henkilöä vuoden 2021 lopussa. Omistajia oli 34 % asuntoväestöstä. Omistajien lukumäärä kasvoi noin 146 000 henkilöllä vuodesta 2020. Sijoitusrahastoja omisti 1,47 miljoonaa ja pörssiosakkeita 853 000 henkilöä.

Keskeisiä poimintoja

  • Asuntoväestön henkilöistä 34 % omisti pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia vuoden 2021 lopussa. Sijoitusrahastoja omisti 27 % ja pörssiosakkeita 16 % asuntoväestöstä.
  • Pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja omistaneiden lukumäärä kasvoi noin 146 000 henkilöllä edellisvuodesta.
  • Sijoitusrahasto-omistajien lukumäärä kasvoi noin 136 000 ja pörssiosakeomistajien lukumäärä noin 82 700 henkilöllä.
  • Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistaneiden omistusten arvon mediaani vuoden 2021 lopussa oli 6 300 euroa.
  • Sijoitusrahastoja omistaneiden henkilöiden sijoitusrahasto-omistusten arvon mediaani oli 4 600 euroa ja pörssiosakkeita omistaneiden henkilöiden pörssiosakeomistusten mediaani oli 6 600 euroa.

Pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja omisti 36 % miehistä ja 32 % naisista

Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistaneita miehiä oli 957 000 ja naisia 889 000. Asuntoväestön miehistä 36 % ja naisista 32 % omisti siten pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia vuoden 2021 lopussa.

Sijoitusrahastoja omistaneiden henkilöiden lukumäärät jakautuivat melko tasan miesten ja naisten kesken pienen enemmistön omistajista ollessa naisia. Sijoitusrahastoja omistaneita miehiä oli 733 000 (27 % asuntoväestön miehistä) ja naisia 740 000 (27 % asuntoväestön naisista) vuonna 2021.

Pörssiosakkeiden osalta omistajia oli enemmän miehissä kuin naisissa. Omistajista 508 000 oli miehiä, mikä oli 19 % asuntoväestön miehistä. Pörssiosakkeita omistaneita naisia oli puolestaan 345 000, eli 13 % asuntoväestön naisista.

Vuonna 2021 pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistaneiden henkilöiden lukumäärä kasvoi naisten osalta 71 800 henkilön verran ja miesten osalta 73 800 henkilöllä vuodesta 2020.

Pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja omistaneiden omistusten arvon mediaani oli 6 300 euroa vuoden 2021 lopussa

Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistaneiden omistusten arvon mediaani oli 6 300 euroa ja keskiarvo 46 900 euroa vuoden 2021 lopussa. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani oli 4 600 euroa ja keskiarvo 24 800 euroa. Pörssiosakevarallisuuden osalta mediaani oli 6 600 euroa ja keskiarvo 58 700 euroa.

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja omistaneiden miesten omistusten arvon mediaani oli 6 900 euroa ja naisten mediaani 5 800 euroa vuoden 2021 lopussa. Miesten omistusten keskiarvo oli 59 300 euroa ja naisten 33 500 euroa.

Sijoitusrahasto-omistusten osalta miesten mediaani vuoden 2021 lopussa oli 4 700 euroa ja keskiarvo 28 300 euroa. Naisten vastaavien omistusten mediaani oli 4 600 euroa ja keskiarvo 21 400 euroa.

Pörssiosakkeita omistaneiden miesten omistusten arvon mediaani oli vuoden 2021 lopussa 7 100 euroa ja naisten 6 100 euroa. Miesten pörssiosakeomistusten keskiarvo oli 70 900 euroa ja naisten 40 700 euroa.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  • Sijoituslaji
  • Henkilön ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Ossi Kohvakka
yliaktuaari
029 551 3534
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.