Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomstBoende och byggande

År 2021 ägde 1,85 miljoner personer börsaktier eller placeringsfonder

meddelande | Hushållens förmögenhet 2021

Enligt Statistikcentralen ägde 1,85 miljoner personer börsaktier noterade i Finland eller placeringsfonder i slutet av år 2021. Ägarna utgjorde 34 procent av bostadsbefolkningen. Antalet ägare ökade med omkring 146 000 personer från år 2020. Totalt 1,47 miljoner personer ägde placeringsfonder och 853 000 personer ägde börsaktier.

Viktiga punkter

  • Av personerna i bostadsbefolkningen ägde 34 % börsaktier, placeringsfonder eller både och i slutet av år 2021. Av bostadsbefolkningen ägde 27 % placeringsfonder och 16 % börsaktier.
  • Antalet personer som ägde börsaktier eller placeringsfonder ökade med omkring 146 000 personer från året innan.
  • Antalet personer som ägde placeringsfonder ökade med omkring 136 000 och antalet personer som ägde börsaktier med omkring 82 700 personer.
  • Medianvärdet av innehaven av börsaktier, placeringsfonder eller både och var 6 300 euro i slutet av år 2021.
  • För deras del som ägde placeringsfonder var medianvärdet av innehaven av placeringsfonder 4 600 euro och för deras del som ägde börsaktier var medianvärdet av innehaven av börsaktier 6 600 euro.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Typ av investering
  • Personens ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ossi Kohvakka
överaktuarie
029 551 3534
Ansvarig avdelningschef