De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Villkorligt körförbud

Tingsrätten kan också meddela körförbudet villkorligt, om körrätten är nödvändig för den som förbudet gäller i hans eller hennes yrke eller om det finns något annat särskilt vägande skäl och om gärningen inte har medfört fara för andras säkerhet. Tidsfristen för villkorligt körförbud är minst ett år och högst tre år. (Körkortslagen 386/2011).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa