De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Innovationsföretag

Till innovationsföretag räknas företag som under loppet av de tre senaste åren har lanserat en produktinnovation eller tagit i bruk en ny produktionsmetod eller som bedrivit verksamhet i detta syfte.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2016

Källorganisation

  • OECD

Jaa