Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Käyttöleasing

Vuokraus sopimuksella, jonka kautta vuokralainen saa omaisuuden käyttönsä, mutta jossa omistuksen riskit ja hyödyt eivät siirry vuokralaiselle. Sisältää myös laivojen, lentokoneiden ja kuljetusvälineiden, kuten rautatievaunujen, konttien, lauttojen leasing- ja charter-tyyppisen vuokrauksen ilman miehistöä.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Erä kattaa mm. laivojen, lentokoneiden ja kuljetuskaluston, kuten autojen, konttien ja junavaunujen vuokrauksen ilman miehistöä.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1999 - 31.12.2015

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Käyttöleasing (operational leasing) on lyhytaikaista leasingiä, joka voidaan purkaa sopimusjakson aikana vuokralleottajan niin halutessa. Käyttöleasing on lähellä tavanomaista vuokrasopimusta. Käyttöleasingissä leasingkohde saatetaan vuokrata useammalle leasingilleottajalle peräjälkeen, eikä leasingkausi siis käsitä kohteen koko taloudellista käyttöikää. Leasingilleottajalla on myös mahdollisuus irtisanoa sopimus. Käyttöleasingsopimukset ovat usein bruttoleasingiä, jossa leasingilleantaja vastaa kohteen huollosta ja vuokrasta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Käyttöleasing (operational leasing) on lyhytaikaista leasingiä, joka voidaan purkaa sopimusjakson aikana vuokralleottajan niin halutessa. Käyttöleasing on lähellä tavanomaista vuokrasopimusta. Käyttöleasingissä leasingkohde saatetaan vuokrata useammalle leasingilleottajalle peräjälkeen, eikä leasingkausi siis käsitä kohteen koko taloudellista käyttöikää. Leasingilleottajalla on myös mahdollisuus irtisanoa sopimus. Käyttöleasingsopimukset ovat usein bruttoleasingiä, jossa leasingilleantaja vastaa kohteen huollosta ja vuokrasta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa