De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Hushållens sparplaner

I konsumentbarometern ingår frågor om hushållens sparplaner, deras motiv för att spara och hur de ämnar placera sina besparingar. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 24.5.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa