Begrepp
NUTS-indelningen


NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) är Europeiska unionens regionindelningssystem, som ligger till grund för upprättandet av all gemensam regional statistik inom EU. Som huvudsaklig regionindelning för statistiska ändamål rekommenderas den officiella NUTS-indelningen. NUTS-indelningen har fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning 1059/2003.

NUTS-nomenklaturen används a) för insamling, utveckling och förenhetligande av gemenskapens regionala statistik, b) för socioekonomiska analyser på regional nivå, c) för att avgränsa gemenskapens regionpolitik.

I Finlands NUTS-indelning representerar Fastlandsfinland och Åland NUTS 1-nivån, medan storområdena representerar NUTS 2-nivån. Landskapen motsvarade NUTS 3-nivån. De ekonomiska regionerna representerar nivån LAU 1 (NUTS 4) och kommunerna nivån LAU 2 (NUTS 5). Beteckningen LAU står för Local Administrative Unit.

Den nivå som är viktigast ur statistisk synpunkt är NUTS 2-nivån (storområden). Målsättningen är att all regional statistik skall finnas tillgänglig på denna nivå.Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) är Europeiska unionens regionindelningssystem, som ligger till grund för upprättandet av all gemensam regional statistik inom EU. Trots att NUTS-indelningen inte i sig är juridiskt bindande, har den använts inom gemenskapens lagstiftning sedan 1988 (rådets förordning om strukturfondernas uppgifter (EEG) Nr 2052/88, EGT L 185, 15.7.1988).

  NUTS-nomenklaturen används a) för insamling, utveckling och förenhetligande av gemenskapens regionala statistik, b) för socioekonomiska analyser på regional nivå, c) för att avgränsa gemenskapens regionpolitik.

  I Finlands NUTS-indelning representerar Fastlandsfinland och Åland NUTS 1-nivån, medan storområdena representerar NUTS 2-nivån. Landskapen motsvarade NUTS 3-nivån fram till 11.7.2003, men för tillfället avviker den nationella landskapsindelningen och NUTS 3-nivån i fråga om kommunen Punkalaidun. De ekonomiska regionerna representerar nivån LAU 1 (NUTS 4) och kommunerna nivån LAU 2 (NUTS 5). Beteckningen LAU står för Local Administrative Unit.

  Den nivå som är viktigast ur statistisk synpunkt är NUTS 2-nivån (storområden). Målsättningen är att all regional statistik skall finnas tillgänglig på denna nivå.  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1988 - 10.7.2003

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa