Statistik över regional ekonomi inom lantbruket

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över regional ekonomi inom lantbruket är ett redskap för granskning av lantbruket i olika områden i Finland. Syftet är att analysera lantbrukets produktionsprocess på ett helhetsinriktat sätt. Statistiken beskriver lantbruksproduktionens, produktionsinsatsernas och investeringarnas struktur i storområden och i landskapen. Uppgifterna i den här statistiken är mer exakta än övrig statistik över lantbruket och regional statistik eller kompletterar dem. I statistiken används begrepp inom nationalräkenskaperna. Begreppen har anpassats särskilt för lantbrukets speciella karaktär. Uppgifterna i statistiken är jämförbara med andra EU-länder eftersom uppgifterna produceras årligen i alla EU-länder med samma metoder och klassificeringar. Uppgifterna finns efter storområde fr.o.m. år 1995 och efter landskap fr.o.m. år 2005.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna