De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Person med funktionsnedsättning

En person anses ha funktionsnedsättning om han eller hon har stora svårigheter med eller inte alls klarar av minst en av de sex basfunktionerna: att se (även om han eller hon använder glasögon), att höra (även om han eller hon använder hörapparat), att gå eller gå i trappor, att minnas eller att koncentrera sig, självvård (t.ex. att tvätta sig eller klä på sig) och att kommunicera på sitt eget språk så att han eller hon förstår andra och blir förstådd. Frågebatteriet är en kortfattad version av mätinstrumentet för funktionsnedsättning av Washington Group on Disability Statistics, som lyder under FN:s statistikkommission, och definitionen av funktionsnedsättning följer gruppens rekommendation.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa