De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Nytt hyresförhållande

Med nytt hyresförhållande avses ett hyresförhållande som har inletts högst sex månader före statistikföringsperioden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Med nytt hyresförhållande avses ett hyresförhållande som har inletts högst 12 månader före statistikföringsmånaden.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 28.9.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Med ett nytt hyresförhållande avses ett hyresförhållande som har inletts under statistikåret.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 28.9.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa