Begrepp
Nytt hyresförhållande


Med ett nytt hyresförhållande avses ett hyresförhållande som har inletts under statistikåret.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Med nytt hyresförhållande avses ett hyresförhållande som har inletts högst 12 månader före statistikföringsmånaden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa