Begrepp
Orderingång inom exporten


Orderingång inom exporten beskriver värdet på nya beställningar som företag som hör till industrin får från exportländerna under en månad. De nya beställningarna anses beskriva kommande produktion, omsättning och export.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp


Jaa