De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Miljöaffärsverksamhet

Med miljöaffärsverksamhet avses sådan verksamhet som är förknippad med att förebygga förorening av miljön eller spara naturresurser. Miljöteknologi är en del av miljöaffärsverksamhet. Miljöaffärsverksamhet kan vara ett företags huvudsakliga verksamhet eller biverksamhet. Miljöaffärsverksamhet är ingen egen näringsgren utan produktionen är utspridd i flera olika näringsgrenar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa