Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Ympäristönsuojelumenot

Ympäristönsuojelumenot on ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuvien investointien ja toimintamenojen summa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • EU

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot ovat ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuvien toimintamenojen ja investointien sekä maksettujen investointiavustusten ja muiden maksettujen avustusten summa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa