Offentliga sektorns underskott och skuld

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/jali/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde: Nationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om underskottet och skulderna i Finlands offentliga ekonomi. EU-medlemsländerna rapporterar uppgifterna om s.k. EDP-underskott och -skulder till EU-kommissionen två gånger om året. Uppgifterna används för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt vid värdering av situationen för den offentliga ekonomin i EU:s medlemsländer. Rapporteringen är en del av det s.k. förfarandet vid alltför stora underskott (=Excessive Deficit Procedure, EDP). Rapporteringen av underskott bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 2010, och en särskild EU-förordning. Uppgifterna från de olika länderna är sinsemellan jämförbara.

Uppgiftsinnehåll

Systemet omfattar uppgifter om underskottet och bruttoskulden i de offentliga samfunden i Finland samt om faktorer som påverkat förändringar i dem. Ytterligare omfattar det uppgifter om skillnaderna i statens, lokalförvaltningens och socialskyddsfondernas EDP-underskott och budgetunderskott.

Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 2010; Eurostat 2013

Sektorindelningen 2012; Handböcker 5, Statistikcentralen

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Som uppgiftskälla vid utarbetandet av rapporten används Statskontorets rapporter samt uppgifterna om offentliga samfund i nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna rapporteras till kommissionen två gånger om året (i slutet av mars och i slutet av september).

Färdigställs eller offentliggörs

Preliminära förhandsuppgifter gällande föregående år publiceras senast 1.3. Om man under mars får tillgång till reviderat källmaterial, kan uppgifterna uppdateras i slutet av mars. Reviderade uppgifter publiceras i slutet av september.

Tidsserie

En tidsserie fås både över EDP-underskottet och -skulden sedan år 1975.

Nyckelord

kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentlig skuld, skulder, socialskyddsfonder, statsskuld

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/jali/yht_sv.html


Senast uppdaterad 30.01.2020