Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan tilinpäätöstilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/katipa/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet: Kauppa
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2013.

Kuvaus

Kaupan tilinpäätöstilasto kuvaa kaupan eri toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Tarkasteltavina muuttujina ovat tuloslaskelman ja taseen tiedot ja niiden pohjalta lasketut tunnusluvut

Tietosisältö

Tilastoyksikkönä on itsenäinen liikeyritys. Aineisto ei sisällä konserneja eikä yritysten toimipaikkoja. Valtion liikelaitokset sisältyvät aineistoon. Kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin viranomaisyksiköt sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yksilöivänä tunnuksena on yrityksen liike- ja yhteisötunnus eli y-tunnus.

Aineisto sisältää tuloslaskelma- ja tasetiedot, tuottojen ja kulujen erittelytiedot, taseen erittelytietoja, vientitietoja, käyttöomaisuuden lisäykset ja vähennykset, henkilöstön lukumäärän, palkat ja sosiaalikulut. Lisäksi aineisto sisältää yritysten perus- ja luokittelutietoja, jotka saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Aineistosta tuotetaan toimialoittaisia tunnuslukuja ja tuloslaskelma- ja tasetietoja kuvaavia tilastoja sekä rakennetietoja.

Koska aineisto sisältää yksikkötasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja, aineiston käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia, kuitenkin sillä rajoituksella, ettei niistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus TOL 2002, TOL 2008, suuruusluokitus, institutionaalinen sektoriluokitus

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Aineisto sisältää kattavasti tiedot lähes kaikista liikeyrityksistä kaikilta kaupan toimialoilta. Tiedot kerätään osaksi suoraan yrityksiltä sekä osaksi hyödyntämällä verohallinnon elinkeinoverotusaineistoa ja Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Suoran tiedonkeruun otos on määritelty toimialoittain liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärän mukaan. Pienempien ja vastaamattomien yritysten tuloslaskelma- ja tasetiedot saadaan hallinnollisista aineistoista ja muut tiedot imputoidaan käyttäen hyväksi hallinnollisia aineistoja, yritysrekisteristä saatuja tietoja ja oman tiedustelun tietoja. Yritysten luokitustiedot kerätään pääsääntöisesti Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuun toisella viikolla. Lopulliset tilinpäätöstiedot valmistuvat 14 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Tilinpäätöstilastoa on laadittu vuodesta 1974.

Asiasanat

autokauppa, henkilöstö, investoinnit, jalostusarvo, kannattavuus, kauppa, käyttöomaisuus, liikevaihto, taseet, tilinpäätös, toimialat, tukku- ja vähittäiskauppa, tukkukauppa, tuloslaskelmat, vähittäiskauppa, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/katipa/yht.html


Päivitetty 22.08.2014