Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kkt/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland enligt budgetens utfall. Statistikuppgifterna används för kvartalsvis uppföljning av den kommunala ekonomin, som utgångsdata för kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna, som källdata för den kvartalsvisa inkomst- och utgiftsstatistiken över offentliga samfund inom EU, som källdata för de kvartalsvisa finansieringsräkenskaperna över offentliga samfund inom EU och som källdata för offentliga sektorns rapportering av underskott och skuld (EDP).

Uppgiftsinnehåll

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas resultaträknings- och investeringsdelar samt kommunernas skulder och vissa fordringar kvartalsvis. Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

I statistiken används som klassificering för ekonomitransaktionerna klassificeringen av den kommunala ekonomins inkomster och utgifter (Klassificeringen för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet och Mall för kontoplan för kommuner och samkommuner, Finlands Kommunförbund).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Urvalsbaserad. Uppgifterna samlas in från urvalskommunerna och -samkommunerna med en webblankett. Närmare uppgifter om metoder finns i kvalitetsbeskrivningen.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Ungefär två månader efter utgången av varje kvartal.

Tidsserie

Uppgifter har samlats in från början av år 2013.

Nyckelord

inkomster, kommunekonomi, kommuner, samkommuner, offentliga sektorn, skatteinkomster, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kkt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.12.2016