Energianvändningen av trä

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ppaet/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken om energianvändningen av trä omfattar årsstatistik över de fasta träbränslen som använts i värme- och kraftverken. För skogsflis presenteras de råmaterial som använts för dess tillverkning.

Nyckelord

energi, energikällor, energiförbrukning, energiproduktion, energived, flis, hyggesrester, avfallsvirke, stubbar, konsumtion, skogsflis, brännved, virke, träpellets, träbränslen, råvirke, slana

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ppaet/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021