Finlands officiella statistik

Energianvändningen av trä

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Energianvändningen av trä
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken om energianvändningen av trä omfattar årsstatistik över de fasta träbränslen som använts i värme- och kraftverken. För skogsflis presenteras de råmaterial som använts för dess tillverkning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: energi, energikällor, energiförbrukning, energiproduktion, energived, flis, hyggesrester, avfallsvirke, stubbar, konsumtion, skogsflis, brännved, virke, träpellets, träbränslen, råvirke, slana.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianvändningen av trä [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ppaet/index_sv.html