Finansieringsleasing

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rlea/index_sv.html
Ämnesområdet: Finansiering och försäkring
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över finansieringsleasing innehåller uppgifter efter sektor, näringsgren och objekt gällan-de kreditinstituts och andra leasinggivares verksamhet inom finansieringsleasing.

Uppgiftsinnehåll

Finansieringsleasing är långfristig uthyrning, där finansiären förvärvar ett objekt som hyrestagaren behöver och hyr ut dem på basis av ett långfristigt hyresavtal. Bruksleasing och finansiering av hy-resavtal finns inte med i granskningen.

De enhetsvisa uppgifterna är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Sektorindelningen, näringsgrensindelningen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in direkt av leasinggivarna. Från och med uppgifterna för år 1995 har uppgiftslämnarna bestått av de enheter som enligt Statistikcentralens företagsregister har finansieringsleasing. Tidigare har uppgiftslämnargruppen varit begränsad till kreditinstitut.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

I april.

Tidsserie

En jämförbar tidsserie finns tillgänglig fr.o.m. år 1995.

Nyckelord

finansinstitut, företag, investeringar, kreditinstitut, leasing, uthyrning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rlea/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.02.2016