Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publiceringen av statistiken över finansiell leasing har upphört (10.12.2015)
Publiceringen av statistiken över finansiell leasing har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2014, har offentliggjorts 30.4.2015. Uppgifter om finansiell leasing kan i fortsättningen beställas som en avgiftsbelagd produkt.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/index_sv.html