Omsättningsestimat för storföretag

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/slv/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Omsättningsestimatet för storföretag beskriver utvecklingen av omsättningen i de mest betydande företagen i sin näringsgren med en eftersläpning på ungefär en månad från utgången av statistikmånaden. Materialet vid beräkningen av estimatet utgörs av de ungefär 2 000 företag inom industri, byggverksamhet, handel och andra servicebranscher som omfattas av enkäten. Omsättningen, som inte innehåller moms, motsvarar i huvudsak omsättningsuppgiften enligt bokföringslagen. Ifråga om byggföretag i statistiken omfattar omsättningen inhemsk försäljning.

Beräkningen bygger på förändringsestimering och omfattar uppgifterna om de företag som har jämförbara omsättningsuppgifter både för granskningsmånaden och för motsvarande månad året innan. En årsförändring räknas på basis av dessa summor. Omsättningsindexet för motsvarande månad året innan höjs med erhållen förändring på årsnivå.

Omsättningsindex publiceras täckande också över handel, övriga tjänster, industri och byggverksamhet. Vi producerar som beställda specialutredningar också uppgifter om omsättning och exportomsättning inom andra näringsgrenar, företagsgrupper och områden.

Uppgiftsinnehåll

Ett offentliggörande publiceras månatligen med omkring 30 dagars eftersläpning på basis av uppgifter som bygger på vår försäljningsenkät. Uppgifterna publiceras bara på företagsgruppsnivå, offentliggörandet innehåller inte näringsgrensvisa uppgifter.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Omsättningsestimat för storföretag bygger på Statistikcentralens försäljningsenkät. I försäljningsenkäten efterfrågas omsättningsuppgifter huvudsakligen på företagsnivå, men flerbranschföretag har indelats i branschenheter för att förbättra branschrenheten. Vid indexberäkningen används dessutom de primäruppgifter om företagen som fås ur Statistikcentralens företagsregister, t.ex. uppgift om näringsgren.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 30 dagar efter att statistikperioden gått ut.

Tidsserie

Fr.o.m. år 2010. Basåret för tidsserierna är år 2015 (2015=100).

Nyckelord

index, omsättning, stora företag, konjunkturväxlingar, näringsgrenar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/slv/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.03.2021